Back to top

Het Solidariteitsfonds

1 

Wat?

Het solidariteitsfonds ondersteunt Chirogroepen financieel om ervoor te zorgen dat iedereen mee Chiro kan beleven als de eigen Chirokas daar niet voor kan zorgen. 

Voor wie?

 • Solidariteit is een zaak voor alle Chirogroepen. 

Chirogroepen die steun willen van dit fonds, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen voor ze een aanvraag kunnen doen.

 • Zij maken duidelijk werk van een toegangsbeleid in hun groep. Dat wil zeggen dat zij moeite doen om kinderen bij hun werking te betrekken die dikwijls niet bereikt worden door de Chiro (kinderen met een handicap, kinderen van vluchtelingen, migranten, kinderen uit vierdewereldgezinnen,...).
 • Hun groepskas laat het niet toe om dat toegangsbeleid naar behoren uit te voeren.
 • De aanvragende groep moet betrokken zijn bij de Chiro. Via cursussen of andere initiatieven zijn ze ingeschakeld in het netwerk. Contacten met gewest, verbond of nationaal zijn hiervoor nodig.
 • De steun die door het fonds wordt gegeven, mag alleen gebruikt worden voor de concrete werking, en niet voor infrastructuurwerken zoals (ver)bouw(ingen). Meer concrete informatie kun je krijgen op het nationaal secretariaat.

Door wie?

 • Chirojeugd Vlaanderen draagt een heel sommetje bij. Zo stort de Chiro jaarlijks 0,35% van de subsidieerbare kosten in die pot.
 • Chirogroepen zelf. Pas dan zien we solidariteit over groepsgrenzen heen. Solidariteit tussen groepen die wel wat geld kunnen missen en groepen die wel extra geld kunnen gebruiken. Sommige groepen leveren jaarlijks een bijdrage. Anderen staan een deeltje van de winst af na een activiteit
 • Je kan ook op andere manieren solidair zijn, bijvoorbeeld door materiële steun: je lokaal ter beschikking stellen, kookmateriaal of tenten uitlenen, enz.
 • Of je kan zelfs structurele ondersteuning bieden aan groepen in nood, door bv. leiding uit te wisselen of samen te werken.

Als jullie groep hieraan wat geld wil besteden, kun je dat storten op het rekeningnummer BE10 7895 1157 6604 met vermelding "Solidariteitsfonds".

Steun aanvragen ?

 • Vul ons aanvraagformulier in en bezorg het aan je verbond.
  Ook bij vragen of onduidelijkheden kan je bij hen terecht.

Solidariteit in je eigen groep

Solidariteit is een zaak voor alle Chirogroepen. Je openstellen voor alle kinderen en jongeren, ook voor hen die het thuis wat minder breed hebben, kan dikwijls via kleine eenvoudige veranderingen. Door interne solidariteit moet het mogelijk zijn om alle leden aan je activiteiten te laten deelnemen. De groepskas biedt dikwijls al voldoende uitkomst.

Bij een aantal groepen is interne solidariteit echter niet mogelijk omdat het percentage kansarme kinderen te groot is, zoals Chirogroepen temidden van (stads)wijken waar veel kansarmen wonen.

Voor hen werd het Solidariteitsfonds opgericht. Die groepen verdienen een extra duwtje, zowel financieel als op andere vlakken (aangepaste vorming, een gesprek met de leidingsploeg, een artikeltje in Dubbelpunt,...). Door er te zijn voor kansarme kinderen en jongeren, door hen te laten deelnemen, kansen te geven,... werken we uitsluiting tegen.