Solidariteitsfonds

Soms kan de groepskas een financiële moeilijkheid niet oplossen. Bij een aantal Chirogroepen is dat niet mogelijk omdat de groep in een kansarme buurt ligt, omdat het aantal kansarme leden te hoog is enz. Je Chirogroep kan van het Solidariteitsfonds een financiële bijdrage krijgen voor als het aan een aantal criteria voldoet. Steun aanvragen? Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan iemand van je gewest of verbond. Of stuur het op naar de commissie Diversiteit: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen of [email protected] 

De rekening van het Solidariteitsfonds moet natuurlijk ook voortdurend wat gevuld worden. Chirojeugd Vlaanderen stort jaarlijks op die rekening, maar als groep kun je ook je solidariteitsgevoel laten spreken. De ene Chirogroep helpt zo de andere.

Je kunt geld storten op het rekeningnummer BE 10 7895 1157 6604, met de vermelding ‘Solidariteitsfonds’.