Gewesten

Gewesten

Enkele groepen uit nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest. In totaal ondersteunen 72 gewesten de Chirogroepen. Elk gewest heeft een eigen vrijwilligersploeg. Die ploeg is het eerste aanspreekpunt voor Chirogroepen.

Als gewester popel je waarschijnlijk om erin te vliegen met je ploeg! Maar hoe ga je aan de slag, coronaproof?

Zeven basistaken

De opdracht van een gewest bestaat uit zeven basistaken. Klik op de taak om meer te weten over de taken en over hoe deze uit te voeren:

In 2019 maakten we de gewestfiches: een bundeltje met fiches waarin we elke taak van het gewest kort voorstellen. 

Gewestcongres

Op zaterdag 13 februari 2021 vindt het gewestcongres plaats: alle gewesters en verbonders van heel Vlaanderen komen hier samen om uit te wisselen, bij te leren van anderen, inspiratie op te doen en de Chiro mee vorm te geven.

Meer info en inschrijven:

Gewestcongres