Bivak en centen

Bivak en centen

Corona maakte het niet gemakkelijk om centjes in kas te krijgen. Vragen/bezorgdheden omtrent jullie financiële situatie?

Een bivak en een jaarwerking kosten centen.

Tip: maak een (bivak)begroting op. Hieronder een handig sjabloon dat je hierbij kan helpen:

Ook voor ouders is het bivak een hap uit het budget. Gelukkig zijn er voor hen twee manieren om een tegemoetkoming te krijgen: via de ziekenfondsen, en via hun belastingaangifte.

Ziekenfondsen

Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp- of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van het ziekenfonds en van de regio.

Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen.

Hier kan je een overzicht vinden van de tegemoetkomingen door ziekenfondsen.

Fiscaal aftrekbaar

Ouders kunnen extra jeugdbewegingskosten voor kinderen onder 12 jaar aftrekken van hun belastingen. Voor kinderen met een zware handicap ligt die leeftijdsgrens op 18 jaar. Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering hebben de ouders een attest nodig. Dat attest moet door de gemeentelijke jeugddienst aan de Chirogroep bezorgd worden. Vraag het dus zeker aan jouw leiding!

Het attest bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel vult de gemeente in. Daarin bevestigt ze dat ze Chiro X erkent als jeugdwerkinitiatief en ze geeft bv. 100 keer hetzelfde erkenningsattest aan de Chirogroep.
  • Het tweede deel vult de Chirogroep in voor elk kind onder de 12 jaar dat meegaat op bivak. Daarna geef je het attest aan de ouders. Bespreek met de leidingsploeg of je dat standaard aan de ouders bezorgt of enkel op vraag.

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het bivak een attest te bezorgen.

Neem zeker contact op met de jeugddienst en vraag op welke manier jouw gemeente de attesten bezorgt.

Update!

Vanaf 2020 (de regelgeving is ingevoerd onder terugwerkende kracht en van toepassing vanaf 1 januari 2020) geldt dat: 

  • Ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag dat ze 21 jaar worden) een attest krijgen waarbij ze max. €13 per dag per kind mogen ingeven.

Vanaf 2021 geldt dat: 

  • Ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag dat ze 21 jaar worden) een attest krijgen waarbij ze max. €13,70 per dag per kind mogen ingeven. Het bedrag zal voortaan jaarlijks geïndexeerd worden. Voor 2022 zal het bedrag dus nog iets hoger liggen. 

Meer info over fiscale attesten en deze update vind je op de website van De Ambrassade.

Chiro voor Chiro

Wil je een inspanning doen voor leden/ouders die het financieel niet zo breed hebben? Denk aan: extra slaapzakken of veldbedjes voorzien, zodat deze kinderen toch mee op kamp kunnen? 

Geweldig idee! Via Chiro Voor Chiro kan je daar zelfs financiële steun voor aanvragen.