Vuur

Vuur

De Chirovisie

Hoe uitdagend die activiteiten ook lijken en hoeveel maatregelen er ook genomen worden, het blijft gevaarlijk om met vuur te spelen.

Spelen met vuur als doel, vinden we niet oké. Dat betekent niet dat vuur geen onderdeel kan zijn van een spel of activiteit, denk bv aan koken op een vuurtje, een fakkeltocht of een gezellig kampvuur.

Vuur als onderdeeltje van een spel kan wel, aangepast aan de leeftijd van de leden en onder veilige omstandigheden. Bijvoorbeeld:

 • Rakwi’s moeten tijdens een opdracht een kaarsje uitblazen.
 • Als onderdeel van een opdracht moeten keti’s een touwtje doorbranden.
 • Fakkeltocht (als het weer dat toelaat).

Richtlijnen

 • Spelen met vuur (als doel op zich) vinden we niet oké. Koken op een vuur of een kampvuur wel.
 • Brandwonden? Eerst water, de rest komt later! Laat minstens 10 minuten koud of lauw water over de brandwonde lopen – lauw is het beste.

Kampvuur

Niets overtreft de gezelligheid van een kampvuur, waarbij leiding en leden samen liedjes zingen, verhalen vertellen of gewoon even wegdromen.

 • Let bij het aanleggen van een kampvuur op de materialen die jullie verbranden: enkel droog, onbewerkt hout; geen afval! Sprokkel ook enkel hout waar het mag!
 • Zorg ervoor dat je toestemming van de gemeente en je uitbater hebt.
 • Ligt de vuurplaats voldoende ver (25 m) van een bos en van huizen?
 • Graaf een greppel of leg droge stenen rond de vuurplaats, en zorg voor enkele emmers water of zand in de nabijheid. Zeker bij droog weer zijn die maatregelen een basisvoorwaarde.
 • Gebruik nooit stenen uit het water of leistenen om je vuur af te bakenen. Het vocht in die stenen kan bij verhitting sneller uitzetten dan de steen zelf, en de steen doen springen.
 • Ontsteek geen vuur wanneer er een krachtige wind waait of wanneer er onweer dreigt of woedt.
 • Laat nooit een brandend vuur onbewaakt achter.
 • Verwittig zo snel mogelijk de hulpdiensten als je je vuur niet meer onder controle hebt.

Mag je geen kampvuur maken? Check hier de alternatieven:

Koken in de natuur

Gezelligheid troef, op voorwaarde dat je aandacht hebt voor enkele basisregeltjes.

 • Interpreteer de term 'woudloperskeuken' niet te letterlijk en ga nooit een vuurtje stoken in het bos. Ook heide vermijd je best tijdens het koken.
 • Gebruik enkel natuurlijke stoffen om het vuur aan te maken. Benzine of andere vluchtige stoffen heb je nooit onder controle en die kunnen zeer gevaarlijk zijn.
 • Laat geen vuurplaats achter zonder zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd is. Ook smeulende vuurtjes kunnen weer opflakkeren.
 • Laat te jonge leden niet het vuur aanmaken, maar doe dat als leid(st)er zelf.
 • Wanneer je kookt op een gasvuurtje hoef je geen vuur op de grond te maken.
 • Gebruik een aanwezige vuurplaats als die er is.

Spelen met (koud) vuur, vuurspuwen

Vuurspuwen of jongleren met vuur zijn gevaarlijke kunstjes. Ze vereisen een grote deskundigheid en training. Wie hiertoe niet opgeleid is, mag dit niet uitvoeren. Maar ook minder spectaculaire spelletjes met (koud) vuur zijn gevaarlijk. Elk jaar opnieuw belanden er Chiroleden in het ziekenhuis door die activiteit. Vanuit de Chiro kunnen we dit dan ook niet toelaten. Je mag niet met vuur spelen. Jullie kunnen ongetwijfeld andere, even spannende, activiteiten en spelen verzinnen!

Wetgeving

 • Neem altijd contact op met je kampuitbater en de kampgemeente: welke regels hanteren zij voor het maken van vuur? 

  • Als uitbater mag je ook zelf afspraken over kampvuur opnemen in je huishoudelijk reglement.

  • Tijdens periode van droogte kan er een algemeen verbod zijn op het maken van vuur. Houd hiervoor het nieuws in het oog of informeer je bij de gemeente.

 • Je mag geen afval verbranden! Dit geldt ook voor biologisch afval zoals gft, houtafval en groenresten. 

Vlaanderen

 • In Vlaanderen mag je vrij, zonder een toelating aan te vragen, vuur maken op 25 meter van bos of natuurgebied. Je moet wel de toestemming hebben van de eigenaar van de grond.
 • Wil je binnen deze straal van 25m vuur maken, dan heb je een toestemming van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nodig. Een aanvraag hiervoor kan je doen bij de provinciale dienst van het ANB.
 • Tegenover 'huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd' moet minstens 100 m afstand bewaard worden.
  • Let op! Voor kampvuren bij jeugdtoeristische logies wordt sinds kort een uitzondering gemaakt en mag het kampvuur dichter tav huizen etc. Dit mag enkel als:
   • De uitbater kampvuren toestaat.
   • De uitbater hier schriftelijke melding van gemaakt heeft bij het college van burgemeester en schepenen.
   • Een kampvuur niet verboden wordt door (college van) burgemeester (en schepenen), politie, brandweer of andere instanties.
   • Er geen andere voorwaarden werden opgelegd.
 • De uitgebreide wetgeving over waar wel en niet kampvuur maken.

Wallonië

Hier bekijk je best het lokale reglement via politie en/of brandweer van de kampgemeente. Vraag toestemming aan de kampuitbater, de eigenaar van de grond.

Attachments