Groepsleiding en VB's samenbrengen

Groepsleiding en VB's samenbrengen

Waarom breng je groepsleiding en VB’s samen?

 • Door uit te wisselen, staan groepsleiding en VB’s stil bij hun eigen werking en kijken ze kritisch naar zichzelf.
 • Groepsleiding en VB’s inspireren elkaar en leren bij.
 • Het moedigt samenwerken aan.
 • Ontmoeting met andere Chiromensen geeft een boost aan je engagement.
 • Als gewester kan je een klankbord en bemiddelaar zijn voor de groepsleiding en VB’s.

Groepsleiding + VB = tandem. Pas ik als gewester op de bagagedrager?


Een goeddraaiend geheel haal je niet uit elkaar. Je voegt er als gewester nog iets aan toe.
Je hebt een positieve invloed als je echt naar hen luistert. Daarnaast kan je denkprocessen mee begeleiden, meekijken of een taakverdeling tussen groepsleiding en VB’s logisch is en of iedereen er zich goed bij voelt. Op de bagagedrager zit je op een gezonde afstand, kan je dingen detecteren met je helikopterblik en de fietsers goedbedoeld een spiegel voorhouden.

Stuur groepsleiding en VB's mee op Tandem! Tandem is het inspiratiemoment van Chirojeugd Vlaanderen speciaal voor hen.
Breng Tandem dus ter sprake tijdens jouw gewestmoment. Het is een extra kans op uitwisseling met andere groepsleiding en VB’s over heel Vlaanderen en Brussel.

Uitnodigen is een kunst

Nodig groepsleiding en VB’s samen uit en liefst op een persoonlijke manier. De zoveelste e-mail valt niet erg op.

 • Stuur je uitnodiging met de post op of ga langs tijdens een leidingskring.
 • Is naast groepsleiding en VB’s ook andere geïnteresseerde leiding welkom? Dat kan interessant zijn voor de opvolging van de huidige mensen. Groepsleiding in een Chirogroep zonder VB brengt ook graag een klankbord mee.
  • Opgelet! Hou het aantal extra genodigden beperkt zodat de groep om uit te wisselen niet te groot wordt.

Hoe vaak organiseer je een groepsleidings- en VB-moment?

Een keer per jaar (aan het begin of in aanloop naar het bivak), elk trimester of elke maand, je bepaalt het volledig zelf. Ook met het tijdstip kan je variëren (’s morgens, 's voormiddags of 's avonds, eventueel op hetzelfde moment als de gewestavond voor leiding). Eten en drinken voorzien werkt altijd, al is het zeker geen must.

Waar en in welke vorm?

Dat kan in een Chiroheem of in je gewestlokaal. Of ga eens voor minder klassiek en trek naar een park, een bos of een inspirerende locatie in de buurt.

Als je kiest voor een uitwisselingsmoment hoeft dat niet per se in een kringgesprek of rond een tafel te gebeuren. Laat mensen zich verplaatsen in de ruimte, laat hen iets doen (tekenen, schrijven, uitbeelden, zingen), hou een korte verrassende quiz of speel een spel en verzamel tegelijk info om nadien een gesprek te voeren.

Als je de mogelijkheid hebt, is het een goed idee om groepsleiding en VB’s in aparte groepen te zetten. VB’s hebben andere ervaringen uit te wisselen dan groepsleiding want ze hebben een andere rol in de leidingsploeg.

Zorg na het moment voor een verslag en bezorg het aan iedereen (ook aan de afwezigen). Het herlezen waard en zo onderstreep je het belang van dit moment.

Wat zijn mogelijke thema’s tijdens een groepsleidings- en VB-moment?

De beste thema’s zijn degene die door de groepsleiding en VB’s zelf (op voorhand) zijn aangebracht. Vraag ernaar! Want zeg nu zelf: als het door jou gekozen onderwerp aan bod komt, is het bijna 100% zeker dat je aanwezig zal zijn.


Suggesties:

 • Tradities in je Chirogroep
 • Bivak: kostprijs, mogelijke bivakplaatsen, vervoer van en naar de bivakplaats voor de groep en het materiaal
 • Leidings- en ledentekort
 • Omgaan met ouders
 • De leidingsploeg: ploegevaluatie, leidingsverdeling, enz.
 • Groepsleidingstaken en de mogelijke opvolging van de huidige groepsleiding en VB
 • Alcohol en drugs in de Chiro en de nodige afspraken
 • Creativiteit binnen de Chiro
 • Omgaan met leden die extra zorg en aandacht vragen, enzovoort.

Specifiek voor VB’s:

 • Hoe vult jouw VB de taak in? Wat doe hij/zij en wat niet?
 • Wanneer en waar is een VB aanwezig?
 • Zijn er specifieke taken toegewezen aan de VB? Hoe vult hij/zij dat in?
 • Communiceert de VB met de groepsleiding en op welke manier?

Nog vragen?

Het verbond is er voor jou, en ook de Groepsleidingscommissie.