Lokalenonderzoek 2022

Lokalenonderzoek 2022

In april 2022 gaven 928 groepen van Chiro, KSA, KLJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en FOS Open Scouting hun mening over de staat van hun lokalen in het lokalenonderzoek. Voor de Chiro vulden maar liefst 325 groepen de bevraging in. Een mooi resultaat waarmee we echt aan de slag kunnen.

Het goede nieuws eerst: jeugdlokalen scoren doorgaans goed op bereikbaarheid, groene omgevingen en eigenaarschap.

Aan de andere kant wijst meer dan de helft van de bevraagde groepen op heel wat gebreken - zoals gebrekkige basisvoorzieningen, veiligheid en toegankelijkheid - en scoren jeugdlokalen bijzonder slecht op het vlak van duurzaamheid, isolatie, veiligheid en ouderdom.


Enkele belangrijke bevindingen en cijfers: 

  • Achterstallig onderhoud: Een groot deel van de jeugd(werk)infrastructuur kampt nog altijd met ernstig achterstallig onderhoud. Van de geïnspecteerde lokalen vertoont een alarmerende meerderheid structurele gebreken die maken dat ze niet echt een veilige of geschikte omgeving voor jongeren zijn. Meer dan de helft van de groepen geeft onder andere aan dat er te weinig maatregelen genomen worden tegen vandalisme en inbraak.
  • Ruimtegebrek: Veel jeugdwerk blijft geconfronteerd worden met beperkte ruimte, wat hun vermogen om activiteiten aan te bieden en jongeren te bereiken aanzienlijk beperkt. Bijna de helft van de groepen die bevraagd werden, vindt dat er onvoldoende (speel)ruimte is. Dat ruimtegebrek leidt op sommige plekken tot wachtlijsten, waardoor er niet voor elk kind een plaats is. 
  • Inadequate faciliteiten: Gebrek aan moderne faciliteiten zoals sanitaire voorzieningen, verwarming en isolatie blijft een ernstig probleem in tal van lokalen. Zo is ruim de helft van alle jeugdlokalen amper geïsoleerd. Maar liefst 44,7% van de groepen geeft aan dat lokalen tijdens de winter onvoldoende verwarmd kunnen worden. Energie wordt almaar duurder, dus willen vrijwilligers besparen op die energiefactuur, maar dat blijkt onmogelijk door gebrek aan isolatie en efficiënte energiebronnen.
  • Verouderde infrastructuur: Het merendeel van de gebouwen dateert uit een ver verleden en is gewoonweg niet meer mee met de tijd. Heel wat lokalen hebben dringend nood aan vernieuwing om aan de behoeften van een hedendaagse jeugdwerking te voldoen. 

“Op dit ogenblik hebben we serieuze lekken in ons dak, en onze beheerraad en wij kunnen het niet betalen om dit te vervangen. Met de subsidies die we zouden krijgen, zou het net lukken, maar zouden we onze elektriciteit, ons gas en ons water voor dit en volgend jaar niet kunnen betalen. We spelen bijna niet meer binnen omdat het er even koud is als buiten, want het duurt meerdere dagen als we een warm lokaal willen.” – uit het onderzoek

Wil je graag meer weten over de staat van de jeugdlokalen? Lees hier het uitgebreide onderzoeksrapport

Vraag naar investeringen
Met een nieuw advies ‘Jeugdinfrastructuur’ roept de Vlaamse Jeugdraad samen met het jeugdwerk op tot nauwere samenwerking tussen lokale overheden, jeugdorganisaties en de bredere gemeenschap om te investeren in de broodnodige verbetering van jeugdinfrastructuur. Het rapport van het jeugdlokalenonderzoek, dat gedetailleerde 
cijfers en aanbevelingen bevat, zal dienen als een belangrijk hulpmiddel om die inspanningen te ondersteunen.