Mag een kamphuis rijksregisternummers opvragen?

Mag een kamphuis rijksregisternummers opvragen?

Eigenaars van bivakhuizen en kampterreinen vragen een deelnemerslijst op. Dat moet ook, dat zijn ze wettelijk verplicht. Maar als ze rijksregisternummers of mailadressen opvragen, gaat er bij alerte leiding al snel een alarmbelletje af. Mogen ze die info eigenlijk wel vragen? En zo ja, hoe komen we dan zelf aan die info?

 

Voor leden tot en met 15 jaar volstaan voornaam en naam. Vanaf 16 jaar is er wat meer info nodig:

  • ofwel voornaam, naam en rijksregisternummer
  • ofwel voornaam, naam, geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart

Bron: https://cjt.be/ondersteuning/gdpr (onderaan).

 

Mailadressen en andere contactgegevens hebben ze niet nodig van je leden. Wel van een contactpersoon van je leidingsploeg, natuurlijk, want jullie moeten met elkaar kunnen communiceren.

 

Voornaam, naam en geboortedatum heb je al van je leden. Rijksregisternummers of nummers van de identiteitskaart heb je (normaal gezien) niet, en dat zit ook (nog) niet in GAP. Dan is de verleiding groot om dat snel via Google Forms of iets dergelijks op te vragen. Daarvoor geldt dan hetzelfde als bij info voor medische fiches: vanuit privacy-oogpunt is dat geen goed idee, maar als je het toch doet, wees dan extra voorzichtig. Verwijder de info zeker zodra je ze niet meer nodig hebt.

Wat als de bivakeigenaar toch blijft aandringen om mailadressen en andere contactgegevens te krijgen van je deelnemers? Ze hebben daar geen geldige reden voor, maar er zijn er die toch blijven volhouden. Neem in zo'n geval gerust contact op met het nationaal secretariaat.