Vermijd boetes voor alcohol en roken op je Chirofuif

Vermijd boetes voor alcohol en roken op je Chirofuif

De afgelopen jaren is het aantal controles van de FOD Volksgezondheid op Chirofuiven sterk toegenomen.  De controleurs van de FOD Volksgezondheid komen langs op jouw Chirofuif om te controleren of jullie de alcohol-, tabak- en drugwetgeving naleven. Bij vastgestelde overtredingen riskeer je als organisatie een boete van 156 tot 18 000 euro als je alcohol serveert aan jongeren onder de minimumleeftijd en/of als het rookverbod onvoldoende gerespecteerd wordt op je fuif. 

Wat kan ik doen om een boete te vermijden?

Maak gebruik van de checklist om de kans op een boete te verkleinen. 

Chirojeugd Vlaanderen organiseerde vorig jaar met enkele andere jeugdbewegingskoepels een infomoment in alle Vlaamse provincies. We merken dat heel wat Chirogroepen nog onvoldoende geïnformeerd zijn. Willen jullie graag dat er een infomoment plaatsvindt in jullie gemeente? Neem dan contact op met de jeugddienst en vraag hen om een infomoment te organiseren voor de verenigingen in jouw gemeente. Jouw jeugddienst kan hiervoor contact opnemen met de regionale preventiewerkers van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. 

Wat als we een boete krijgen die we niet terecht vinden?

Je kan altijd in beroep gaan tegen een boete. Voor meer informatie bel je het beste naar het telefoonnummer dat op de brief staat die je krijgt.
Vind je jouw boete onterecht, laat ons dan zeker ook iets weten! Wij verzamelen de cases van groepen om in gesprek te gaan met de FOD Volksgezondheid.
Mail daarvoor naar [email protected].

Attachments