Hoe reageren op moeilijk gedrag?

Hoe reageren op moeilijk gedrag?

Hoe vermijd je ongewenst gedrag?

Met preventieve maatregelen, natuurlijk. :)

 

Vóór de activiteit/evenement/cursus

 • Zorg ervoor dat je medebegeleiding op de hoogte is van de visie, richtlijnen en wettelijke afspraken m.b.t. alcohol en drugs.
 • Bespreek het afsprakenkader met de begeleiding.
 • Voeg nieuwe afspraken toe met jullie ploeg.
 • Bepaal hoe je zal reageren en wie dat gaat doen. We verzamelden alvast wat tips voor goede straffen
 • Bespreek ook welke maatregelen je zult nemen als de afspraken niet nageleefd worden.
 • Zet die afspraken en maatregelen op papier.
   

Tijdens de cursus

 • Communiceer op voorhand welk gedrag niet welkom is op een Chirocursus/evenement/activiteit. Zo reduceer je mogelijke weerstand bij problemen.
 • Meld duidelijk in je bevestigingsbrief of -mail dat je verwacht dat iedereen nuchter deelneemt aan de activiteit en dat ze zich aan de vermelde afspraken houden. 

Preventieve maatregelen specifiek voor alcohol:

 • Overloop bij de leefregels wat er gebeurt als iemand toch eigen drank of drugs bij heeft of als iemand te veel gedronken heeft.
 • Stop de laver of het barmoment op een vastgelegd uur en maak dat al op voorhand duidelijk.
 • Verspreid tijdens de momenten wanneer er alcohol gedronken mag worden de visie over alcohol en drugs: op bierviltjes, door ons aanbod of op andere manieren.
 • Werk met een waarborgsysteem (bv. wisselkaartjes) om hamsteren te vermijden.
 • Organiseer eens een alcoholvrije laver met non-alcoholische alternatieven.

Reageren op ongewenst gedrag

Stel je samen met je medebegeleiding de volgende vragen:

 • Was die persoon voldoende geïnformeerd over de afspraken en houdt hij of zij zich er toch niet aan?
 • Overschrijdt die persoon de grenzen van het Chirowaardenkader? (bv. pestgedrag of ongewenste opmerkingen/gedragingen)
 • Is het de eerste keer dat het gedrag zich voordoet?
 • Is het de eerste keer dat je die persoon daarop aanspreekt? 
 • Heeft het gedrag van die persoon invloed op anderen en op de cursus, het evenement of de activiteit?
 • Zijn er meerdere personen bij betrokken?
 • Wat als er meerdere personen van eenzelfde Chirogroep bij betrokken zijn? Denk al eens na over opvolging via de SOM-fichebak.

 

We verzamelden ook al wat tips voor omgaan met moeilijke gedragssituaties

Aandachtspunten bij drugs:

 • Drugs mag je in geen geval afnemen. Anders kun je zelf beschuldigd worden van bezit. Wat kan wel: de overtreder de drugs laten doorspoelen in het toilet.
 • Drugs mogen ook niet in handen van de begeleiding komen om te vermijden dat de deelnemer beweert dat de drugs niet van hem of haar zijn.
 • Je bent niet verplicht om bij de politie aangifte te doen van een eenmalig feit. Enkel wie zelf rechtstreeks getuige is van een aanslag tegen de openbare veiligheid op iemands leven of eigendom moet daar via de politie het parket van op de hoogte brengen.
 • In principe mag je niet zelf valiezen doorzoeken. Je kan wel aan iemand vragen om zelf zijn of haar valies leeg te maken. Als de deelnemer dat weigert, kan je weinig doen. Alleen de politie mag persoonlijk bezit doorzoeken.

Als het gedrag zich een eerste keer voordoet

Stap 1: Het gesprek 

Als je merkt dat begeleiding of deelnemers over de schreef gaan, spreek hen dan aan. Leg uit waarom wat ze doen niet kan. 

 • Zijn er mensen dronken? Laat hen eerst ontnuchteren. Spreek hen pas aan als ze weer nuchter zijn.
 • Om een gesprek aan te gaan over alcohol en drugs kan je handvaten uit de Chirovisie op alcohol en drugs gebruiken.

Tips voor een moeilijk gesprek:

Haal de persoon niet uit de groep tijdens een acitiviteit of blok, maar spreek hem of haar aan tijdens een vrij moment. Neem ook voldoende tijd voor dat gesprek. 

 • Formuleer duidelijk wat er aan de hand is. 
  • Reageert iemand boos? Laat hem of haar even stoom afblazen en benoem de emotie. 
 • Vraag naar zijn of haar de mening  over de situatie.
  • Wat is zijn of haar kant van het verhaal?
 • Luister naar wat er gezegd wordt en stel vragen als er iets niet duidelijk is. 
  • Wat bedoel je met…?
  • Wat maakt dat…?
  • Laat hem of haar uitspreken zonder te onderbreken.
 • Zoek een gedeeld doel. 
  • Welke afspraken maken jullie?
  • Wat willen jullie met dit gesprek bereiken?
 • Wat doe je zeker niet?
  • Steun zoeken: "De hele ploeg denkt dat …"
  • Verwijten maken

 

Stap 2: Conclusie

Is de boodschap goed doorgekomen?
Is de conclusie van het gesprek positief en toont de persoon in kwestie berouw, dan volgen er hopelijk geen verdere stappen. Maak opnieuw duidelijke afspraken.

 

Stap 3: Nazorg

Schat in of een gesprek met de anderen nodig is. Denk na over met wie je nog in gesprek moet gaan, bv. bij pestgedrag in de leefgroep, ander gedrag dat effect heeft op de groepsdynamiek,…

 

Doet het gedrag zich een tweede keer voor?

Of loopt het gedrag de spuigaten uit?

STAP 1: Overleg met begeleidingsploeg

Bespreek de situatie met j medebegeleiding. Welke sancties spraken jullie af voor de cursus? Stel de volgende vragen:

 • Heeft het gedrag invloed op anderen en op de cursus, de activiteit of het evenement?
 • Zijn er meerdere mensen bij betrokken?
 • Toont de overtreder berouw over zijn of haar gedrag?
STAP 2: Het gesprek

Ga opnieuw in gesprek en communiceer over wat je met de begeleidingsploeg hebt beslist. Zie hoger voor tips voor een moeilijk gesprek. 

Stap 3: Nazorg
 • Schat in of een gesprek met andere leiding of met leden nodig is. Denk na over met wie je nog in gesprek moet gaan, bv. bij pestgedrag in een groep, ander gedrag dat effect heeft op de groepsdynamiek, bij het naar huis sturen van een iemand.

 • Breng gewesters, verbondsleden en/of beroepskracht op de hoogte van de situatie. Bespreek of jullie verdere stappen moeten ondernemen (SOM).

Naar huis sturen?

Bij de Chiro geloven we in tweede kansen. Daarom beschouwen we deelnemers naar huis sturen altijd als de laatste stap. Het is in de eerste plaats belangrijk dat je iedereen (ook begeleiding) goed op de hoogte brengt van de afspraken en leefregels (zie preventieve maatregelen).
Als de regels opnieuw overtreden worden, kan je bekijken of het nodig is om iemand naar huis te sturen. Het is belangrijk dat je met de andere begeleiding afspreekt wanneer een deelnemer naar huis gestuurd moet worden. 
Tip: bel altijd eerst de ouders op en vraag of ze de overtreder willen komen ophalen. Is iemand dronken, dan laat je die eerst zijn of haar roes uitslapen.

Wat doe je na de cursus of evenement?

Als er zich op jouw cursus, evenement of activiteit een probleem gesteld heeft, is opvolging zeer belangrijk. Als de persoon in kwestie onder invloed is, zal hij of zij misschien minder goed begrijpen waarom hij of zij naar huis gestuurd wordt. Achteraf de groepsleiding inlichten om nog eens het gesprek aan te gaan, kan. 

Merk je een constante (bijvoorbeeld altijd problemen met leiding of leden uit dezelfde groep), dan is het zeer waarschijnlijk dat de groep binnen hun eigen werking slechte afspraken heeft. Bekijk met het verbond en het gewest wat jullie daar verder nog mee kunnen ondernemen en of zij eventueel een traject kunnen opstarten met die groep (SOM).

Tip: Bij alcohol- en drugsproblemen kun je ook altijd een beroep doen op de preventiewerkers in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Die regionale preventiewerkers kunnen jullie helpen met advies, coaching en vorming. Heel wat van die preventiewerkers gingen al met Chirogroepen aan de slag om een alcohol- en drugsbeleid uit te werken.