Afspraken alcohol en drugs voor kader

Afspraken alcohol en drugs voor kader

Als kadervrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie voor de deelnemers aan de activiteiten, evenementen en cursussen van jouw ploeg. Daarnaast is het belangrijk om afspraken te maken en kiezen we er op die momenten voor om op een correcte manier met alcohol en drugs om te gaan. Naast het wettelijk kader kwamen we daarom met de Chiroraad tot enkele afspraken waar elke kaderploeg zich op cursussen en evenementen toe engageert.
 

Wettelijk kader

 • Illegale drugs gebruiken is uitgesloten in eender welke Chirocontext
 • -16-jarigen krijgen geen alcohol en -18-jarigen krijgen geen sterkedrank
 • Geef geen alcohol aan deelnemers en begeleiding die al veel alcohol gedronken hebben, dat is wettelijk niet toegestaan

Wanneer mag er alcohol gedronken worden?

 • Deelnemers en begeleiding drinken geen alcohol tijdens cursusblokken, activiteiten of algemene vrije momenten overdag. De laver, het barmoment, het kampvuur, de nawacht of de fuif zijn bijvoorbeeld momenten waarop alcohol mogelijk is. Ook op die momenten vermijden we dat mensen dronken worden.
 • Als er na de laver nog een nachtspel plaatsvindt, wordt er geen alcohol geschonken.
 • Activiteiten die als doel hebben om alcohol te consumeren (bv. cantus), zijn niet toegelaten.

Wie mag er alcohol drinken?

 • Hanteer de wettelijke leeftijdsgrenzen. Werk daarvoor met een duidelijke lijst of een bandjessysteem.
 • Zorg ervoor dat er een paar mensen van de begeleidingsploeg geen alcohol drinken. Liefst mensen met een rijbewijs. Andere begeleiding beperkt het drankgebruik in onderlinge afspraak met de (cursus-/evenement)verantwoordelijke.

Hoeveel consumpties voorzien we per deelnemer?

Voorzie de afgesproken hoeveelheid alcohol, en voorzie enkel alcoholische consumpties voor wie ouder is dan 16 jaar. 'Voorzien' betekent dat dat de hoeveelheid alcoholische consumpties is die je in de frigo steekt  voor je laver begint. 

 

 • Aspitrant en Animatorcursus: twee alcoholische drankjes per avond, drie op de laatste avond.
 • Krinkel, Kick, Haka, Hoofdinstructeurscursus en themacursussen: drie alcoholische drankjes per avond, vier op de laatste avond.
 • Startdagen: twee alcoholische drankjes vóór een mogelijke fuif (bv. tijdens het avondeten en mogelijke optredens), vier tijdens de fuif. Die hoeveelheden moeten dan ook gescheiden worden, overschot van het eerste gedeelte mag niet bij het laatste gedeelte opgeteld worden.

Welke alcoholische consumpties mogen we schenken?

 • Zelf meegebrachte alcohol is nooit toegelaten
 • Kraantjeswater is altijd gratis verkrijgbaar
 • Wijn: mag op elke activiteit. Je schenkt maar 15 cl per eenheid, dat moet je ook verrekenen in de aantallen.
 • Zwaar bier: kan op een cursus waar er geen aspi’s zijn, maar reken tweemaal de eenheid van een gewone pils. Hou er dus rekening mee in de berekening van hoeveel alcohol je voorziet. Zwaar bier mag ook niet het hoofdaandeel zijn in het drankenaanbod.
 • Sterkedrank: mag nooit op een cursus, Aspitrant, Startdag of Krinkel. Het kan wel op een ontspannende activiteit, als er wordt nagedacht over de hoeveelheid en als het niet het hoofddoel is van de activiteit (bv. een jenevercantus).

Welke prijs vraag je voor de alcoholische consumptie?

 • Alcoholische dranken zijn altijd duurder dan frisdrank.

 • Alcoholische dranken met een hoger alcoholpercentage zijn duurder dan gewone alcoholische dranken (bv. wijn). Op een Chirocursus nemen we de prijzen van in de Chirohuizen als standaard. Op basis daarvan kan elke ploeg een eigen systeem van drankkaarten of jetons uitwerken.

Afspraken over roken

 • Sta roken enkel toe buiten de activiteiten, op afgesproken momenten en in de aangeduide zones.
 • Zorg voor peukenpotjes zodat de rokers hun peuk ergens kwijt kunnen

Welke preventieve maatregelen kan je nemen?

 • Communiceer op voorhand duidelijk dat alcohol en drugs niet welkom zijn op een Chirocursus of -evenement. Dat is heel belangrijk, zo reduceer je mogelijke weerstand bij problemen. 
 • Meld duidelijk in je deelnemersbrief dat je verwacht dat deelnemers nuchter deelnemen aan de cursus.
 • Zorg ervoor dat je begeleiders op de hoogte zijn van de visie, richtlijnen en wettelijke afspraken over alcohol en drugs. 
 • Bepaal hoe je zal reageren en wie dat gaat doen. Bespreek ook welke sancties je zult treffen.
 • Zet die afspraken en sancties op papier.

Wat kan je nog doen?

 • Maak bij de leefregels duidelijk wat er gebeurt als deelnemers toch eigen drank of drugs bijhebben of als deelnemers te veel gedronken hebben
 • Stop de laver of het barmoment op een vastgelegd uur en maak dat op voorhand duidelijk.
 • Tijdens de momenten wanneer er alcohol gedronken mag worden, verspreiden we onze visie over alcohol en drugs (op bierviltjes, door ons aanbod of op andere manieren)
 • Geef het voorbeeld en meng je met de begeleiding tussen de deelnemers

Enkele praktische tips en tricks

 • Werk standaard met een inruilbeker- of jetonsysteem om hamsteren te voorkomen. Deelnemers krijgen pas een nieuw drankje wanneer ze hun leeg flesje weer afgeven. Op die manier kan je het drankgebruik beter monitoren.
 • Voorzie een goed aanbod aan activiteiten tijdens de laver. Op die manier kan je voorkomen dat je deelnemers onmiddellijk in de drank vliegen.
 • Denk erover na of alcohol altijd nodig is. Of kies er bewust voor om enkel op specifieke avonden alcohol te schenken.
 • Voorzie aantrekkelijke en goedkope niet-alcoholische alternatieven. Bied bijvoorbeeld mocktails aan in het thema van je activiteit. 
 • Verkoop je bier per flesje en wijn per glas.
 • Voorkom 'hamsteren': ontkurk de flesjes die je meegeeft.
 • Spreek af wie van de begeleiding barverantwoordelijke is. Die houdt toezicht op de drankverkoop. (Zeker als er deelnemers achter de bar staan.)
 • Zorg voor een hapje: je drinkt minder en je wordt minder snel ziek.
 • Hou de laver beperkt tot één plaats. 

Tips voor een fuif op cursus

 • Voorzie gratis oordopjes en zorg dat het geluidsniveau onder het wettelijk maximum blijft.
 • Maak een chill-outruimte, waar deelnemers even tot rust kunnen komen tijdens het fuiven.
 • Sensibiliseer de deelnemers over alcoholintoxicatie.
 • Zorg voor een EHBO-koffer om deelnemers die onwel worden de eerste zorgen te kunnen toedienen.