Werken aan een jeugd(werk)vriendelijke gemeente

Werken aan een jeugd(werk)vriendelijke gemeente

Vanuit Chirojeugd Vlaanderen worden we enthousiast van kindvriendelijke steden en gemeenten. Die zetten kinderen en jongeren centraal en werken vanuit hun noden aan een sterk lokaal beleid dat de leefbaarheid van een stad of gemeente voor iedereen verhoogt. 
Meer info hierover lees je op de website van Bataljong.
 
Werken aan kindvriendelijkheid gaat hand in hand met werken aan een jeugdwerkvriendelijke stad of gemeente. Jij kan vanuit de stad of gemeente het verschil maken om Chirogroepen en jeugdwerk de kans te geven zich te ontplooien. 

Creëer ruimte om jong te zijn

Spelen en rondhangen in het straatbeeld wordt vaak als overlast ervaren, en dat is jammer. Jong zijn staat niet gelijk met overlast. Ga als jeugdambtenaar in dialoog en probeer tegemoet te komen aan de noden die er leven. Kinderen, jongeren en jeugdwerk hebben nood aan plekken waar ze zich kunnen uitleven. Daarom is er nood aan veilige publieke ruimte met hang- en speelprikkels waar kinderen, jongeren en jeugdwerk zich kunnen uitleven. Werk daarvoor samen met de jeugdraad en andere diensten in je stad of gemeente. 

Sportclubs, jeugdverenigingen, speelpleinen, jeugdhuizen, speelstraten, ontmoetingsplekken en buurttuinen kunnen een ruimtenetwerk vormen waarin jongeren zichzelf kunnen ontdekken, op hun eigen snelheid. Verder hebben Chirogroepen nood aan een plek waar ze hun werking kunnen organiseren.  

Vermijd overbodige regelgeving

Chiroleiding steekt heel wat tijd in het organiseren van hun Chirowerking: het kamp voorbereiden, activiteiten in elkaar steken, evenementen en kasactiviteiten organiseren om de werking te kunnen financieren, enz. Daarbij moeten ze rekening houden met allerlei regelgeving en procedures. Denk maar aan geluidsnormen, veiligheidsmaatregelen, regelgeving bij lokalen verhuren, een vrijstelling aanvragen op onroerende voorheffing, een subsidieaanvraag indienen, enz. 
Chiroleiding geeft zelf aan dat het soms moeilijk is om door het bos nog de bomen te zien in al die regels. Creëer dus niet om de haverklap extra regels. Als er toch regels nodig zijn, betrek jongeren dan bij de opmaak ervan. Informeer Chiroleiding en jeugdwerkorganisaties voldoende en ondersteun hen om die regels op een laagdrempelige manier te kunnen hanteren. Leidingsploegen veranderen snel, daarom zijn een opfrissing en een heldere aanpak noodzakelijk.
 

kinderen

Onderteken mee het Kampcharter

Al onze groepen gaan in de zomer op kamp. Mogelijk komen er ook andere (Chiro)groepen in jullie stad of gemeente op kamp. Voor velen van hen hét hoogtepunt van het jaar!
Helaas komt op kamp gaan regelmatig onder druk te staan. Gemeenten willen het gebeuren zoveel mogelijk in goede banen leiden en leggen daarom soms hun eigen – soms onnodige – regels op. Ook uitbaters proberen grip te krijgen op de soms uitgelaten groepen die bij hen op bezoek komen. Verstaanbaar, die reactie, maar vaak met een onbedoeld effect. Groepen vinden minder vlot een kampplaats waar ze hun kamp in volle glorie kunnen organiseren.
Dat is jammer! Maar met wat gezond verstand van alle partijen – de gastgemeente, de kampuitbater én de groepen – kan er een hele hoop druk van de kampketel gehaald worden. Daarom stelden we samen met andere jeugdbewegingen, CJT (koepel van kampuitbaters), VVSG en Bataljong het Kampcharter op. Dat bevat richtlijnen waarvan we denken dat die nodig zijn om een goed kamp en een aangename samenwerking mogelijk te maken.

Elke partij neemt in het charter een engagement op via een tienpuntenplan. Je vindt het op chiro.be/kampcharter.

Hoe kan jij hiermee aan de slag?

  • Vraag aan het gemeentebestuur om het charter mee te ondertekenen én uitdragen. Zo kunnen de groepen die bij jullie op bezoek komen goed onthaald worden.
  • Ga in gesprek met de kampuitbaters die in jouw gemeente een eigen kamphuis hebben. Vraag hen om mee het Kampcharter uit te dragen. Zo'n gesprek kan trouwens alleen maar een vlotte samenwerking tijdens de zomer ten goede komen!
  • Laat Chirogroepen en andere jeugdbewegingen weten dat het charter bestaat. We vragen hen ook het charter mee uit te dragen, maar helaas bereiken we hen niet altijd allemaal met onze boodschap en dan kan een extra reminder via jullie helpen.

Ontdek Goe Gespeeld!

Chirojeugd Vlaanderen is trouwe partner van Goe Gespeeld!. Dat is een samenwerkingsverband van partners die écht spelen een warm hart toedragen. Meer dan zestig gemeenten zijn actief bezig met het Goe Gespeeld!-charter. Is jouw gemeente daarbij?
Je kan mee bouwen aan een prikkelend speelklimaat om jeugdgroepen en ouders te motiveren om daarin hun grenzen te verleggen. Een 'totaalaanpak' kan er namelijk voor zorgen dat we weer een stapje dichter bij een wereld vol spelen raken.
Neem zeker eens een kijkje op goegespeeld.be en raak geïnspireerd om te werken aan een positief speelklimaat in je gemeente. Volg Goe Gespeeld! op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!
 

Spelen in de regen