Jouw Chiro in de jeugdraad

Jouw Chiro in de jeugdraad

Wat doet de jeugdraad?
 

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan. Het is de spreekbuis die binnen de stad of gemeente opkomt voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Zo vertolkt de jeugdraad hun stem naar het gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en schepenen moet kunnen aantonen dat ze advies vragen aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid. Adviezen kunnen gaan over subsidies voor het jeugdwerk, fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte, het meerjarenplan, reglementen voor jeugdwerk en zoveel meer. Een advies heeft als doel dat de jeugdraad zo het beleid van het gemeentebestuur kan beïnvloeden. Dat geldt ook bij de opmaak van het meerjarenplan.

 
Hoe werkt dat het geven van een advies?
 

Een gemeente die haar politiereglement aanpast en GAS-boetes wil geven aan minderjarigen is bijvoorbeeld verplicht om over dat reglement advies te vragen aan de jeugdraad en kinderen en jongeren hierin een stem te geven. Hoe zo’n advies eruitziet, verschilt van jeugdraad tot jeugdraad. Dat kan gaan van een doorlopende tekst tot een filmpje of fotocollage. Belangrijk is wel dat je de boodschap op een duidelijke en professionele manier weergeeft, om je impact te vergroten. Wanneer een gemeentebestuur beslist om een advies van de jeugdraad niet te volgen, moeten ze uitleggen waarom.

 
Waarom zouden we naar de jeugdraad gaan?
 

De Jeugdraad is een belangrijke plek waar je andere jeugdverenigingen, jongeren uit je gemeente maar waar ook de jeugdconsulent en de Schepen van Jeugd aan tafel kan zitten. Wanneer er algemene problemen leven binnen je Chirogroep of nog meer gedragen over andere jeugdbewegingen dan is de Jeugdraad de meest ideale plaats om dit onderwerp kenbaar te maken. Daar kan er samen met andere jongeren nagedacht worden over een oplossing. Jij bent op de jeugdraad de spreekbuis voor de leden en leiding van jouw Chirogroep, maar ook van andere kinderen en jongeren in je gemeente.

 
Hoe bereid ik me voor op de jeugdraad?
 

Ben jij in jouw leidingsploeg verantwoordelijk voor de jeugdraad, dan is het belangrijk dat je regelmatig terugkoppelt naar de leidingsploeg over wat er op de jeugdraad gezegd is. Bespreek de agendapunten al eens kort op je leidingskring om met een gezamenlijk standpunt van jouw Chirogroep naar de eerstvolgende vergadering van de jeugdraad te gaan. Het kan helpen om de jeugdraad daarom als vast agendapunt op je leidingskring te plaatsen. Op die manier kan de hele leidingsploeg verder brainstormen en discussiëren over de aangehaalde thema’s en kan jij jeugdraad die mening vertolken op de volgende vergadering.

Wil je met jouw Chirogroep een probleem aankaarten op de jeugdraad, dan kan je best vooraf een afspraak maken met de voorzitter van de jeugdraad en de jeugdconsulent. Samen met jullie kunnen ze dan bekijken hoe dit punt aangebracht kan worden op de jeugdraad
Daarnaast denkt de jeugdraad in functie van alle kinderen en jongeren over de stad of gemeente. Aarzel dus niet om mee na te denken in het belang van alle kinderen en jongeren in jullie gemeente.

 
Wat kan jij nog doen om de jeugdraad beter te laten draaien?
 

Een wisselwerking tussen de jeugdraad en andere initiatieven is belangrijk. Als in jouw gemeente de jeugdraad niet zo goed draait, is het belangrijk om na te denken over alternatieve participatievormen. Ook als je jeugdraad wel goed functioneert, is het interessant om alternatieve participatievormen uit te proberen om andere jongeren te bereiken. Je kunt de jeugdraad mee warm maken om breder te kijken dan wie er mee aan tafel zit. Ga samen met de andere verenigingen en de jeugddienst op zoek naar hoe je de jeugdraad beter kunt organiseren of verken andere manieren van werken. Op die manier betrek je meer kinderen en jongeren bij het beleid en kun je samen bouwen aan een jeugd-vriendelijke gemeente.

 
Interessante links en brochures
 
 • Wil je graag nog meer te weten komen over de jeugdraad, neem dan een kijkje in de brochure ‘Jeugd (brengt) raad’.
   
 • ‘Basisboekske’ is de beste handleiding om te weten hoe een jeugdraad exact werkt en draait. Wil je er graag een ontvangen. Stuur een mailtje naar [email protected]
   
 • KARUUR BXL is er voor Chirogroepen in Brussel die specifieke ondersteuning zoeken rond jeugdparticipatie.
   
 • VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) neemt de ondersteuning van jeugdraden voor haar rekening. Dat betekent ondersteuning, vormingssessies en begeleiding die je ook al bij Karuur kon vinden.
   
 • De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad van de Vlaamse Regering voor alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Zij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.