ZINderINg: het materiaal

ZINderINg: het materiaal

Dit jaar voorzien we weer naar aloude gewoonte de Chirobekendmakingsaffiches en -folders. Iedere groep krijgt 50 affiches. Zowel de affiches, als de folders kunnen nog bijbesteld worden op het nationaal secretariaat.


De groepsleiding krijgt bij het aansluitingspakket ook een zakagenda. Hier staat wel wat informatie in over het jaarthema. Zeker geschikt om ouders, oud-leiding en mensen uit de parochie op de hoogte te brengen over ons jaarthema. Bovendien kun je met de verkoop ook een aardig centje verdienen.


Het jaarthemalied en het krakmomentlied komen op de nieuwe in september te
verschijnen Chiro-CD. Te koop in De Banier, je Chirowinkel.


In Dubbelpunt komt in de maand september en februari het jaarthema uitgebreid aan bod, mét een extra-lang afdelingsaanbod. Ook de andere maanden zullen meermaals - en zeker bij de afdelingsbladzijden - over het jaarthema handelen.

Bovendien komt er elke maand nu ook voor de leidingsploeg een apart aanbod.

Het jaarthemaverhaal behoudt zijn vaste stekje in Dubbelpunt.


Een prachtige sticker fleurt niet alleen je Chiromap op. Bij de sticker met het jaarthemalogo komt er ook een ronde fietsbelsticker!


Geen diskette dit jaar. Vanaf staan de de jaarthematekeningen gewoon op de site.