Back to top

Het plaatselijke netwerk

1 

Chiroleiding zorgt bijna wekelijks voor een leuke namiddag voor kinderen. Heel wat ouders schatten dat naar waarde, en doen al eens graag een inspanning als de groep wat hulp of steun kan gebruiken: chauffeur spelen voor een uitstap naar het zwembad, helpen koken of opdienen tijdens een jubileumfeest, of eens een klusje opknappen in de lokalen.  Zelfs aanwezig zijn op een eetavond is een extra ruggensteuntje.  Bovendien help je zo niet alleen de groep, financieel of praktisch, maar het zijn ook ideale momenten om wat beter kennis te maken met de leiding en om je kinderen in actie te zien.

In sommige groepen kunnen ouders ook op een meer formele manier de groep helpen.  Er zijn vzw's die lokalen helpen beheren en uitbaten, er zijn oudercomités die meehelpen aan fondsenwervingen en die bijvoorbeeld de band met de parochie onderhouden.  Oud-leidingswerkingen zorgen ervoor dat leidingsploegen van vroeger elkaar nog altijd zien en dat ze ‘hun’ groep nog altijd kunnen helpen.  Zo krijgen jonge mensen steun om te groeien in verantwoordelijkheid opnemen, én kunnen ze meer tijd overhouden om zich te concentreren op hun belangrijkste taak: spelen voorbereiden en begeleiden.

Een Chirogroep heeft ook heel wat partners buiten haar werking.  Goede contacten met jeugddiensten, ander jeugdwerk, de gemeente, scholen, handelaars, de parochie en kernfiguren in de buurt kunnen een steun vormen voor een Chirogroep.
De steun van volwassenen is een belangrijke voorwaarde voor een goede Chirowerking, maar Chiro is ook een open beweging, die iets wil uitstralen in de maatschappij.  We roepen Chirogroepen op om te participeren, om zich te engageren in het plaatselijke netwerk, om mee te bouwen aan een buurtgemeenschap.