Back to top

Financieel

9 

Ongetwijfeld bakte je al eens wafels of kocht je een rol wc-papier ten voordele van de eigen Chirogroep.  Of sta jij achter de bar tijdens de jaarlijkse Chirofuif?

Een Chirowerking kost geld en de meeste groepen vragen daarom lidgeld.  Ze bepalen zelf hoeveel dat bedraagt.  Een groot deel daarvan wordt al meteen gebruikt om de verzekering voor elk lid te betalen.
Als leidingsploeg wil je niet de volledige bivakprijs aan de leden doorrekenen of niet veel lidgeld vragen.  Daarom zoeken ze naar andere inkomsten.
Gelukkig springen de gemeenten en steden wel wat bij.  Vaak is er een jeugdwerkbeleidsplan uitgewerkt, dat een basissubsidie toekent aan elke vorm van georganiseerd jeugdwerk.  Maar voldoende is dat niet.
Er gaat dus soms veel tijd naar het organiseren van activiteiten die het nodige geld in kas brengen.  Ze kunnen jouw steentje en muntje daarbij goed gebruiken!

Ook in de grote Chiro zijn er centen nodig.  Chirojeugd Vlaanderen haalt een deel van haar inkomsten uit subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, uit het lidgeld, uit de verkoop in De Banier, uit verhuur van de Chirojeugdverblijfscentra.  Daarmee betaalt de Chiro haar medewerkers, uitgaven en initiatieven.