Back to top

De laatste in de rij: Flamm & Spetter

2 

De Dynamietfiguurtjes dienden aanvankelijk alleen als logo voor een gewestelijke tito-activiteit. Ze verschijnen voor het eerst in de Grasduiner, in september 2000.

Pas in december 2001 worden ze officieel de titofiguurtjes. Op de vergadering van de titocommissie worden ze Flamm & Spetter gedoopt (via de website konden voorstellen gedaan worden), en in de Krikker worden ze voor het eerst onder die naam voorgesteld.  In 2008 kregen ze een nieuwe look naar aanleiding van "75 jaar Chiro".