Back to top

73 gewesten

1 

Enkele groepen uit nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest. In totaal ondersteunen 73 gewesten de Chirogroepen. Elk gewest heeft een eigen vrijwilligersploeg. 

De gewestwerking

Inhoud

Inhoud, dat gaat over je eigen Chiro-ervaring, je eigen gewestervaring en informatie van het verbond en van nationale ploegen.  Daarmee ga je bewust keuzes maken over wat je wel en niet wilt doen en hoe je dat wilt doen.  Informatie doorgeven?  Een workshop geven?  Groepen ondersteunen? 

inhoud in je gewestploeg

Evalueren

Je evalueert ieder initiatief, maakt een evaluatie van jullie werking midden in het jaar en op het einde, je evalueert elkaar. Hierdoor leer je van je ervaringen, van de anderen en van jezelf.

De gewestplanning

Op de planning leg je de prioriteiten en doelen vast van je gewestwerking voor het volgende jaar. Je houdt rekening met jullie evaluaties, met wat de groepen willen en nodig hebben, met de staat van jullie ploeg, en met de initiatieven en thema’s waar de Chiro mee uitpakt.

Nadenken over de groepen

Wil je groepen ondersteunen? Luister eens bij de rest van de gewestploeg of bij het verbond. Kijk in de digitale SOM-fichebak. Of speel het Som-spel.

Vorming volgen

Ook door cursussen te volgen, breng je inhoud in je gewestploeg. 

 • Speciaal voor mensen uit gewestploegen zijn er de Kaderinleidingscursussen of KIC’s.
 • De Hoofdinstructeurcursus is een vijfdaagse die je heel veel inzicht geeft in je eigen functioneren. 
 • Ga naar verbondsbijeenkomsten en vraag een vorming bij een commissie, dienst of externe organisatie.

Methodieken gezocht

Een evaluatie, planning of uitwisselingsmoment is altijd leuker als je er een methodiekje bij verzint. We verzamelen al die werkvormen in de methodiekendatabank.

 

Inhoud aanbrengen bij groepen

Inhoudelijke activiteiten

Op een (groeps)leidingsbijeenkomst kunnen veel thema’s aan bod komen.  Op vraag van een groep zul je dan al eens iets moeten opzoeken, voorbereiden en begeleiden. Ook ervaring uitwisselen tussen de verschillende leidingsploegen zorgt voor heel wat inhoud op gewestactiviteiten. Het kan je ertoe aanzetten om met je gewestploeg over het thema te discussiëren en een standpunt in te nemen.

Op zoek naar inhoud voor die bijeenkomsten?

 • Kijk eens bij het aanbod aan workshops.
 • De verbondsbijeenkomsten van jouw verbond geven je ideeën.
 • Bekijk de info over het jaarthema
 • Schrifj je in voor de nieuwsbrief: extra achtergrond

Vijf basistaken 

 • Groepen kennen en ondersteunen op maat (= SOM).
 • Groepsleiding samenbrengen
 • Leiding samenbrengen
 • Ledeninitiatieven organiseren

Als gewest ben je een belangrijke schakel in de ondersteuning van de nationale werking, bijvoorbeeld om het jaarthema mee bekend te maken, groepen warm te maken voor vorming, Startdagen, enz.

In de andere richting is het aan jullie om klanken van groepen (via het verbond) door te geven.

Bepaal prioriteiten

Je groepen kennen en Steun Op Maat bieden is voor een gewest de belangrijkste taak. Hou rekening met wat je als ploeg aankunt, met de wensen én noden van de groepen en met de mogelijkheden en inhouden die anderen je aanbieden om je jaar te plannen.

Waar vind je info / hulp ?

 • Bij jouw verbond: op bijeenkomsten of bij je meter/peter
 • Op KIC
 • Bij een van de commissies, redacties of diensten
 • Bij de beroepskrachten

SOM

Een van de belangrijkste taken van een gewest is je groepen kennen, zorgen dat ze elkaar leren kennen en hen ondersteunen op maat. Als nieuwe gewestmedewerk(st)er sta je waarschijnlijk te trappelen om mega-activiteiten te organiseren. Maar als de leiding je niet kent, waarom zouden ze dan naar activiteiten komen? En als jij hen niet kent, hoe kun je hen dan ondersteunen?

Je kunt hen maar kennen als je regelmatig bij hen op bezoek gaat. Laat je gezicht zien! Peter- en meterschap is daar een goede manier voor: je neemt één of meer Chirogroepen onder je hoede. Voor hen ben jij het aanspreekpunt, je leert hen beter kennen en zorgt dat je alles over hen weet. Het is niet gemakkelijk, dat is waar. Stap maar eens binnen in een onbekende ploeg. Daarom een paar tips:

 • Maak duo's, zo moet je als peter of meter niet in je eentje op bezoek.
 • Speel een spelletje wanneer je een bezoek brengt aan de leidingsploeg.
 • Laat je eigen idee/beeld van wat Chiro is thuis. Elke groep beleeft Chiro op een andere manier en heeft andere gewoontes.
 • Ga naar hun eetfestijnen en fuiven en ga na de vergadering mee op café.
 • Ga langs op bivak, met een cadeautje.

Steun Op Maat (SOM)

Steun Op Maat is:

 • Persoonlijke aandacht besteden aan de groepen
 • Werken aan problemen in de leidingsploeg
 • Binnen het netwerk op zoek gaan naar ondersteuning
 • De groep voorbereiden om weer zonder jullie steun verder te gaan

GL samenbrengen

Een groepsleid(st)er is de spil van een Chirogroep.  Hij of zij zorgt ervoor dat alles geregeld wordt en op z’n pootjes terecht komt.  Groepsleiding krijgt dikwijls te maken met onderwerpen waar andere leiding niet van wakker ligt.

Daarom kan het deugd doen om eens uit te wisselen met andere groepsleiding. Hoe pakken zij de vergadering aan?  Hoe doen zij dat met die subsidies? Als gewest heb je de taak om ervoor te zorgen dat zij dat kunnen doen.  En vergeet de VB’s niet.  De vragen die zij hebben, zijn nog een beetje anders dan die van de groepsleiding.

Leiding samenbrengen

Waar heeft jullie leiding nood aan?

Gezellig samenzijn? Nieuwe ideeën opdoen voor afdelingsactiviteiten? Veilig op tocht en bivak? Hoe behandel ik een schaafwonde? Help, leidingstekort? Amai, wij hebben lastige leden? Hoe maak ik een spannend touwenparcours? Of gewoon een supercool nachtspel?

Voor de meeste onderwerpen ben je waarschijnlijk creatief en ervaren genoeg. Zijn bepaalde onderwerpen te technisch? Kijk dan eens op de pagina's van de Diensten en Commissies, zij hebben heel wat workshops in de aanbieding!

Ledeninitiatieven organiseren

Soms kriebelt het nog eens om iets voor leden te doen. Nog leuker is dat de leiding van de afdelingen mee helpt voorbereiden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En vele handen maken licht werk. En ja, ook op die manier leg je contacten binnen de plaatselijke leidingsploegen en betrek je de leiding bij het gewest!

Praktische tips helpen je verder om van de diverse zaken die je organiseert geslaagde initiatieven te maken:

 • Plan zoveel mogelijk activiteiten voor de afdelingsleiding op eenzelfde moment: zo worden er niet te veel leidingskringen verstoord en kunnen de leidingsmensen samen rijden. 
 • Maak werk van je uitnodiging en stuur ze vroeg genoeg. 
 • Bekijk vooraf welke mensen de afdelingsleiding zijn: hoe ervaren is de leiding? Hebben ze vooraf al een gewestavond over de afdeling meegemaakt?
 • Kies in de eerste plaats een locatie die aangepast is aan de aard van de activiteit. Probeer te vermijden dat alle gewestactiviteiten in hetzelfde Chirolokaal plaatsvinden. 
 • Als je verschillende vergaderingen plant om een ledeninitiatief voor te bereiden, zorg dan dat alle afdelingsleiding van alle vergaderingen een verslag ontvangt. 

Leven in de ploeg

We spreken van de gewestPLOEG.  Dat is meer dan een verzameling individuen die elk hun eigen Chirogroep vertegenwoordigen.  Het gaat om een geheel van mensen die samen willen werken aan een betere Chiro.
Om van een groep mensen een ploeg te maken, moet je moeite doen. 

Om een stevige, enthousiaste ploeg te vormen, moet je genoeg gelegenheden hebben om elkaar te zien, formeel en informeel.  Enkele tips.

 • Hou op geregelde tijdstippen een bijeenkomst.  De gewestploeg zou elkaar gemiddeld één keer per drie weken moeten zien.  
 • Zorg voor een volledige planning.  Organiseer ten laatste begin augustus met het gewest een planningsweekend.  Plan ook meteen jullie vergaderingen en ontspannende activiteiten. 
 • Probeer zoveel mogelijk af te spreken om samen groepsfeesten en -fuiven te bezoeken.  Samen uit, samen thuis. Hierdoor leer je ook je groepen beter kennen.
 • Zorgen voor de ploeg is een zaak van iedereen.  Toch is het goed dat iemand het ploegleven extra in het oog houdt.  Over het algemeen is dat iets voor de gewestleiding.  Een warm onthaal van nieuwe ploegleden, een cadeautje op de vergadering na je verjaardag, een leuke foto als bedanking na de IK, een belletje of een bezoekje als iemand het hoofd wat laat hangen, een ploegevaluatie als dingen dreigen te ontsporen, een kerst- of nieuwjaarsfeestje, een barbecue op het eind van het werkjaar.
 • Hou rekening met de verschillen in de ploeg.  Jullie komen uit verschillende groepen en elke groep heeft haar eigen cultuur.  Er zijn verschillende verwachtingen, verschillende manieren van vergaderen, verschillen in engagement, enz. Duidelijke afspraken kunnen je al een eind op weg helpen.
 • Evalueer op tijd en stond.  Het is nodig dat je na een activiteit eens op een rijtje zet wat er allemaal goed en slecht verliep.  Maar sta midden in het jaar ook eens stil bij jullie jaarplanning. 

Een enthousiaste ploeg trekt ook gemakkelijker nieuwe mensen aan. Hou met de volgende dingen rekening bij de zoektocht naar gewestkandidaten:

 • Welk imago straalt het gewest uit naar de groepen?
 • Hoe zou de ploeg ideaal samengesteld zijn?
 • Wat verwachten we van engagement?
 • Stellen we een profiel op om mensen te vragen?
 • Stellen we een open vraag of spreken we mensen persoonlijk aan?
 •