Back to top

Chirojeugd Vlaanderen a.k.a Nationaal

3 

Allemaal samen vormen wij die ene beweging, die heel wat in beweging brengt!

Met het 'pedagogische' zijn er op nationaal niveau vier soorten ploegen bezig.De Chiroraad waakt over het werk van die ploegen en geeft hen inhoudelijk input.

  • Diensten werken een aanbod uit voor plaatselijke groepen, gewesten en verbonden, over een deelaspect van onze werking of over een bepaald 'soort' activiteiten.
  • Redacties werken aan een publicatie voor leden en/of leiding.
  • Commissies verdiepen zich in een inhoudelijk thema dat nauw aansluit bij onze groepen.
  • Werkgroepen zijn tijdelijk van aard en worden opgericht in de schoot van de Chiroraad. Een werkgroep bestaat uit een mix van leden van de Chiroraad en externen die interesse in of kennis over het thema hebben.

Zin in meer?

Heb je zin in een commissie?
Bel 03-231 07 95 of stuur een mailtje naar het eloket  en dan spreekt die ploeg eens met jou af.