Back to top

Het Chironetwerk

0 

De Groep Chiro

Binnen de Groep Chiro hebben verschillende entiteiten een heel eigen aanbod of doelpubliek.

  • De Chirojeugdverblijfscentra: Chirojeugd Vlaanderen heeft 5 verblijfscentra, waar haar cursussen kunnen plaatsvinden, maar waar ook bivakken, weekends, vormingen, bosklassen en schoolbezinningen de ideale locatie vinden. 
  • De Banier: de Chirowinkelketen verspreidt Chirokleren, -uitgaven en -materiaal én is de marktleider in Vlaanderen voor gespecialiseerd creatief materiaal.
  • Spoor ZeS: de Chirodienst die materiaal aanmaakt voor Zingeving en Solidariteit (i.s.m. Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Studio Globo) voor Chirogroepen én voor scholen, jongerengroepen, enz.
  • Zin-d'erin(g): de vormingsdienst voor scholen en andere organisaties. 
  • Netwerk: Vrienden van de Chiro: het netwerk voor Chirosympathisanten.