Back to top

Een eindwerk of thesis over de Chiro? Graag!

1 

In de Chiro vinden we onderzoek erg waardevol. Daarom staat onze deur steeds open voor studenten die een thesis of eindwerk over een aspect van de Chiro willen schrijven. We sommen hier alvast enkele onderwerpen op die wij graag onderzocht zouden zien. Heb je zelf al een concreet idee? Als je een suggestie hebt voor een thesis of eindwerk of je bent op zoek naar cijfers of archiefmateriaal? Neem dan contact op met de cel Studie & documentatie.

Hier onder vind je alvast wat suggesties:

 • Onderzoek naar lokale factoren in één van onze blinde vlekken die het al dan niet interessant maken daar een Chirogroep op te richten.
 • Vervolgonderzoek naar alcoholgebruik binnen Chirogroepen.
 • Onderzoek naar de hypothese dat Belgen met een migratieachtergrond de overtuiging bezitten dat Chiro niets voor hen is.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van het inclusiemodel van de Chiro vergeleken met andere modellen binnen ander jeugdwerk.
 • Overzichtsonderzoek naar de mate waarin Chirogroepen een afspiegeling zijn van hun buurt op het vlak van sociale status en demografie.
 • Onderzoek naar uitval +12 leden met culturele diverse achtergrond.
 • De Dienst Artistieke Activiteiten organiseert jaarlijks een Expressieweekend en tal van workshops.  Ze willen weten hoe deelnemers deze cursus en workshops ervaren.
 • Op welke manier kan je het best nieuwe leden ontvangen binnen een vrijwilligersploeg?
 • Hoe kunnen we Chirogroepen aansporen om hun kampvervoer te delen?
 • wat hebben Chirogroepen nodig voor een goede ondersteuning van hun fuif?
 • Hoeveel groepsleiding neemt na hun Chirocarrière een politiek engagement op?
 • Wat maakt dat leiding geen vorming volgt, en wat kunnen we doen om hen toch mee te krijgen?
 • Wat is de impact van vorming volgen op onze lokale groepen? Wat nemen deelnemers mee naar hun groep, en wat missen ze in het vormingsaanbod?
 • Heeft het aantal jaar aspirant een effect op duur en kwaliteit van het engagement bij leiding?
 • Op basis waarvan wordt er beslist of jongens en meisjes al dan niet apart slapen op kamp?
 • Hoe wordt er omgegaan met relaties op kamp? Wat zijn de afspraken die hierover gemaakt worden?
 • Onderzoek naar de financiële situatie van Chirogroepen en noden voor het jeugdbeleid.
 • De belevingsgeschiedenis van de Chirovisie aan de hand van getuigenissen.
 • Een historische thesis over Chiro in je eigen gemeente, regio, provincie...
 • Wat is de interessesfeer van 12 tot 16-jarigen en kan Chiro daar aan voldoen?
Auteur: 
Michael Tubex