Back to top

Verbonden

3 

Enkele gewesten samen vormen een verbond.

Waarom?  Om gewesten te ondersteunen in hun opdracht door hen te begeleiden, te laten uitwisselen en te vormen; om leiding zich te laten verdiepen in hun begeleidingshouding en hen de weg te tonen naar verdere vorming; om de beweging draaiende te houden door mensen en informatie van het ene einde naar het andere te loodsen.

De verbondsploeg wil de Chiro in haar streek sterker maken.
Dat gebeurt in de eerste plaats door de gewesten te ondersteunen en door hen uitwisselings- en vormingskansen te bieden (verbondsraad, Kaderinleidingscursussen,...).
Daarnaast organiseren ze ook cursussen voor de plaatselijke leiding en activiteiten voor aspi’s (Aspitrant, Aspibivak).
Om de Chiro te laten aansluiten op de noden van groepen en gewesten sturen de verbonden ook de nationale Chiroboot. Zij geven mee aan welke thema’s de nationale commissies en werkgroepen moeten oppakken en in welke richting ze daarmee moeten varen.

Taken

 Ook verbonden hebben een aantal vaste taken. Hiervoor mag je altijd bij hen aankloppen.

 • Alle gewesten leren kennen en hén elkaar leren kennen
 • Gewesten Steunen Op Maat (SOM)
 • Gewestleiding bijeenbrengen
 • Alle gewestmensen bijeenbrengen
 • De Kaderinleidingscursus (KIC) organiseren
 • Animatortraject
 • Nationale initiatieven ondersteunen:
  • Startdag: dat is een jaarlijks startmoment voor alle Chiroleiding en hét lanceringsmoment van het jaarthema
  • Aspitrant: dat is een vijfdaags preleidingsbivak voor aspi's dat om de 2 jaar georganiseerd wordt.
  • De Chiroraad bijwonen en de nationale werking ondersteunen. De verbondsleiding heeft hier een belangrijke rol.
 • Lokalenproblemen mee aanpakken.
  Dat gebeurt op nationaal niveau door het aanspreekpunt Lokalen en de commissie Jeugdbeleid
 • (Stads)groepen ondersteunen

 

Inhoud

Informatie doorgeven? Een workshop geven? Gewesten ondersteunen? En – vooral – goed kiezen wat je als verbond gaat doen?
Dat doe je allemaal niet zonder enige achtergrond!

Daarom is inhoud ook een belangrijke pijler in de verbondswerking.

Een aantal elementen van deze Inhoud:

 • De verbondsplanning: op dat scharniermoment leg je de doelstellingen vast van je verbondswerking voor het volgende jaar. Je houdt rekening met jullie evaluaties, met wat de gewesten en groepen willen en nodig hebben, met de staat van jullie ploeg, met de initiatieven en thema’s waar de grote Chiro mee uitpakt.
 • De evaluaties: je evalueert ieder initiatief, je maakt een evaluatie van jullie werking midden in het jaar en op het einde, je evalueert elkaar. Hierdoor leer je van je ervaringen, van de anderen en van jezelf.
 • Inhoudelijke activiteiten: op een gewestleidingsbijeenkomst kunnen veel thema’s aan bod komen. Op vraag van een gewest zul je dan al eens iets moeten opzoeken, voorbereiden en brengen.
 • Het jaarthema: je brengt het jaarthema op een startdag, misschien verwerk je het ook gewoon in je activiteiten. Die verwerking vraagt wel wat achtergrond en je moet al eens nadenken over hoe je dat het beste aanpakt.
 • De groepen: of het nu is om een workshop te begeleiden, vragen te beantwoorden op KIC of om samen met de SOM'ers van je verbond op zoek te gaan naar hoe je een groep het beste kunt ondersteunen op maat, je moet wel wat op de hoogte zijn van hoe je een groep kunt ondersteunen.
 • De gewesten: als je gewesten wilt ondersteunen, dan moet je al eens bij de rest van de verbondsploeg te rade gaan om mogelijke oplossingen te formuleren. Weten wat een gewest is en doet, is hierbij geen luxe.
 • De informatiedoorstroom: gewesten krijgen heel wat informatie, per post, via Dubbelpunt, via de Kaderbrief, noem maar op. Maar soms zien ze door het bos de bomen niet. Het verbond kan hen hierin wegwijs maken, belangrijke dingen aanstippen, ingewikkelde zaken uitleggen en naar voren brengen wat aan de aandacht van het gewest dreigt te ontsnappen.
  Het verbond heeft ook een belangrijke rol in het aanbrengen of duiden van de informatie die het gewest aan de groepen moet doorgeven! Maar dan moet je ook zelf op de hoogte blijven. Wij sturen alvast ieder verbond alle zendingen die de groepen en gewesten krijgen.

Leven in de ploeg

Een verbondsploeg is meer dan een groep mensen die samenwerken. Werken aan leven in de ploeg is noodzakelijk om van die groep een ploeg te maken.

De verbondsleiding houdt in de gate dat er regelmatig gewerkt wordt aan leven in de ploeg.

Hier zijn enkele tips:

 • Spreek af op geregelde tijstippen en zorg ervoor de de vergaderingen niet te lang duren.
 • Zorg voor een tijdige en volledige planning met inspraak voor iedereen.
 • Samen evenmenten organiseren of deelnemen aan activiteiten zorgt ook voor sfeer.
 • Bezoek samen gewestactiviteiten.
 • Kies iemand die het ploegleven extra in het oog houdt.
 • Af en toe een cadeautje, een kerst- of nieuwjaarsfeestje, een barbecuetje op het eind van het werkjaar, enz.
 • Coach elkaar, steun elkaar, vraag af en toe hoe het gaat.
 • Hou rekening met de verschillen in de ploeg.
 • Evalueer op tijd en stond.
 • Zorg regelmatig voor een ontspannend moment voor, na of tijdens de vergadering.