Vrienden van de Chiro

De Vrienden van de Chiro zijn oud-Chiromensen en sympathisanten. Als vriend engageer je je om de Chiro steunen, afhankelijk van jouw interesses.

Als Vriend van de Chiro

 • Geef Chiro een duwtje in de rug op nationaal niveau
 • Maak je vrienden voor het leven
 • Help je de Chiro inhoudelijk, financieel of bij concrete evenementen

Het netwerk bestaat uit oud-Chiromensen en sympathisanten die vrij toetreden. Zij engageren zich om de Chiro daar waar ze kunnen te steunen, zowel moreel als bij concrete realisaties.

Als je Vriend van de Chiro wordt, ontvang je van ons een welkomstpakket. Wat vind je hier allemaal in terug?

 • Korting in De Banier en de Chirojeugdverblijfscentra
 • Een Chiro-affiche
 • Een autosticker
 • een fietsplaatje van Chiro
 • Jaarlijks 2 ‘nieuwsbrieven’ (Buitenband)
groep

Word vriend van de Chiro

Wil je Vriend van de Chiro worden?

Vul het formulier in (je kunt ook bellen naar 03-231 07 95 en vraag naar Ingrid) en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Wil jij de Chiro financieel steunen? Dat kan via het rekeningnummer BE67 0000 1507 2887, met de vermelding “Gift, Vrienden van de Chiro”, of via het overschrijvingsformulier. Stort je een gift van 40 euro of meer, dan ontvang je een fiscaal attest.

Daarbovenop kun je virtueel toetreden op de facebookpagina: Vrienden van de Chiro.

De Buitenband, onze nieuwsbrief

Twee keer per jaar krijgen de leden van het Netwerk een Buitenband, een nieuwsbrief met info over en vragen van de Chiro.

Veelgestelde vragen

Waartoe engageer ik me als ik me aansluit bij het Netwerk: Vrienden van de Chiro?
Als Vriend van de Chiro ben je tot niets verplicht.  Toch engageer je je ergens toe.  Waartoe?  Wel, in de eerste plaats:

 • tot het lezen van onze nieuwsbrief;
 • tot nadenken over de vragen die erin staan en eventuele mogelijkheden te geven waarvan je denkt dat ze de Chiro kunnen helpen;
 • en tot het verder bekend maken van ons Netwerk en de Chiro zelf, natuurlijk.

Dat wil dus zeker niet zeggen dat je zelf klaar moet staan om allerlei taken te komen opnemen!

Moet je voor een koppel 2 keer betalen?
We voeren koppels gezamenlijk in in ons ledenbestand en sturen hen één pakket.  Ze moeten dan ook maar één keer betalen.  Koppels die toch 2 pakketten en nieuwsbrieven willen, blijven natuurlijk wel best apart aansluiten.

Is Antwerpen niet wat ver om daar vaak samen te komen en wat met onze eigen oud-leidingswerking met de groep, het gewest of het verbond?
Het Netwerk: Vrienden van de Chiro wil vooral de communicatie tussen de Chiro en haar sympathisanten open houden.  Daarbij nodigen we de leden wel uit op nationale Startdagen of een slotmoment van Krinkel.  Het is echter niet de bedoeling om regelmatig samen te komen met iedereen.  Oud-leidingswerkingen horen lokaal te zijn zodat mensen kunnen werken aan een vriendenploeg en hun eigen Chirogroep kunnen steunen bij bv. een lokalendossier.  Lees gerust elders meer over oud-leiding(swerkingen)

Hoe komt het dat ik aangeschreven werd, maar mijn kompaan van deze of gene commissie of andere ploeg niet?
De Chiro beschikt over vrij correcte adressen van al wie aangesloten is.  Vanaf het moment dat iemand zich niet meer aansluit bij een commissie, verbond, gewest of groep, blijven we echter met het adres van dat moment zitten.  Vaak is het afscheid van de Chiro ook het moment waarop mensen gaan samenwonen, een huis kopen, trouwen en kinderen krijgen en…  Ons adressenbestand is dus op heel korte tijd verouderd.  

Werken aan het Netwerk: Vrienden van de Chiro is dus in de eerste plaats namen en adressen verzamelen.

Is het Netwerk niet vooral voor oude mensen?
Wie de namenlijst van onze kerngroep bekijkt merkt misschien op dat daar wel wat mensen van oudere generaties bij staan.  Het is echter niet de bedoeling van het Netwerk om een nostalgische bende samen te stellen.  We denken dat alle generaties geïnteresseerd zijn in waar de Chiro mee bezig is, misschien wel op een Startdag willen langskomen en de Chiro een steun in de rug kunnen zijn.

Voor alle vragen: het formulier of  03-231 07 95!

BCV: ken jij nog bekende Chirovlamingen?  Vul onze lijst aan!