Vrienden van de Chiro

Vrienden van de Chiro

Het Netwerk: Vrienden van de Chiro verzamelt alle mensen die Chiro een warm hart toedragen, oud-leden, oud-leiders en oud-leidsters die zich verbonden voelen met de Chiro, ook al hebben ze hun actieve Chirojaren al (ver) achter zich.

Als Vriend van de Chiro

 • Geef Chiro een duwtje in de rug
 • Maak je vrienden voor het leven
 • Help je de Chiro inhoudelijk, financieel of bij concrete evenementen
 • Bezoek je belangrijke evenementen van Chirojeugd Vlaanderen
 • Blijf je op de hoogte van wat er leeft binnen Chirojeugd Vlaanderen.

Het netwerk bestaat uit oud-Chiromensen en sympathisanten die vrij toetreden. Zij engageren zich om de Chiro, daar waar ze kunnen te steunen, zowel moreel als bij concrete realisaties.

Je wordt Vriend van de Chiro door ons te laten weten dat je tot het Netwerk: Vrienden van de Chiro wilt behoren. Geef ons je gegevens door en wij zorgen ervoor dat je kosteloos ingeschreven wordt! Je krijg dan je welkomstpakket en bent Vriend voor het leven.

Word Vriend van de Chiro

IK WORD VRIEND. EN DAN?

Als Vriend van de Chiro krijg je:

 • een welkomstpakket,
 • een kortingskaart, die je korting geeft bij De Banier (bij aankoop van creativiteitsmateriaal) en bij een boeking in de Chirohuizen.
 • twee keer per jaar ons tijdschrift Buitenband, met artikels over de huidige Chirowerking, nieuws uit Pimento en de Chirohuizen, informatie over acties van het Netwerk, interviews, ...
 • een uitnoding voor belangrijke evenementen van Chirojeugd Vlaanderen en het Netwerk Vrienden van de Chiro, zoals het Chirofeest, een Startdag, Krinkel, ...

STEUN DE CHIRO

De Chiro brengt kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Steun Chirojeugd Vlaanderen en doe een gift!

Stort een vrijwillige gift voor de Chiro op rekeningnummer BE67 0000 1507 2887, met de vermelding 'Gift Vrienden van de Chiro'.

Wist je?

Dat je 45% van je gift kan recupereren via je belastingen vanaf minstens €40. Voor een bijdrage van bijvoorbeeld €40 heb je recht op een fiscaal attest waarmee je €18 terugkrijgt via je belastingen. Je betaalt zelf duseigenlijk maar €22.

KERNGROEP: VRIENDEN VAN DE CHIRO

De Kerngroep wil het oud-kader, oud-leiding en Chirosympathisanten samenbrengen, informeren en activeren over en voor Chirojeugd Vlaanderen. Ze komen ongeveer vier keer per jaar samen om Chiro en het Netwerk te ondersteunen.

We werken met vier werkgroepen:

 • Werkgroep redactie: samenstellen van de Buitenband, onze nieuwsbrief die twee keer per jaar naar het Netwerk verstuurd wordt.
 • Werkgroep oud-leiding: Hoe kunnen we meer leden bereiken? Hoe kunnen we elke generatie aanspreken met het Netwerk: Vrienden van de Chiro? We denken na over promo, inschrijvingsprocedures, ...
 • Werkgroep ontmoeting: Organiseren van ontmoetingsmomenten voor de Vrienden van de Chiro op nationale evenementen van Chirojeugd Vlaanderen (zoals het Chirofeest, Krinkel, Startdag, ...)
 • Werkgroep beleid: We willen vanaf 2018 elk jaar een netwerkevenement organiseren op beleidsniveau, hierdoor willen we Chirojeugd ondersteunen.

Ben je geïnteresseerd in één van de werkgroepen of heb je graag meer informatie over de Kerngroep? Mail dan naar [email protected] en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.