Back to top

Workshop Stagebegeleiding

0 

Wie kan een stage begeleiden?

  • je hebt een attest van instructeur;
  • je hebt een attest van hoofdanimator;
  • je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten;
  • je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk.
  • Je hebt een specifieke vorming gevolgd over het begeleiden van stages in het jeugdwerk.

Wat is nu die workshop Stagebegeleiding?

De workshop is bedoeld voor mensen die een stage gaan begeleiden, maar nog niet voldoen aan bovenstaande eisen. Iedereen kan de workshop volgen.

Leidingservaring, al dan niet binnen de Chiro, is mooi meegenomen als je een stage begeleidt. Deze ervaring komt het groeiproces van de stagiar(e) ten goede.
Daarom werkte Chirojeugd Vlaanderen de volgende richtlijnen uit.

  • Stagebegeleiding voor animatoren heeft minstens één jaar leidingservaring.
  • Stagebegeleiding voor hoofdanimatoren heeft minstens twee jaar leidingservaring.
  • Stagebegeleiding voor instructeurs heeft minstens twee jaar leidingservaring en ook al kaderervaring.

De belangrijkste dingen die de stagebegeleiding wordt meegegeven zijn de competenties van de verschillende competentieprofielen, inhoud rond coaching en meer informatie rond het trajectboekje.

Na een boeiende workshop van ongeveer drie uur, krijg je een bewijs van deelname en mag je officieel Animator- en Hoofdanimatorstages begeleiden.

Waar kunnen we dit volgen?

De workshop stagebegeleiding wordt gegeven door het gewest. Hieronder vind je alle data terug. Inschrijven kan door op de juiste link te klikken.