Stageactiviteiten hoofdanimatortraject

Stageactiviteiten hoofdanimatortraject

 • Stuur als groepsleiding je leidingsploeg aan, waarbij je rekening houdt met ieders talenten en noden
 • Begeleid je medeleiding bij activiteiten maken en bij begeleidingshouding.
 • Leid vergaderingen en werkgroepen.
 • Leid de leidingsverdeling in goede banen.
 • Verdeel taken evenwichtig over je leidingsploeg.
 • Draag de eindverantwoordelijkheid van een grotere activiteit (bv. fuif, eetdag, enz.).
 • Maak een jaarplanning of kampplanning.
 • Begeleid een animator in zijn of haar stage (reflecties, feedback geven, enz.)
 • Organiseer een weekend voor je afdeling of leidingsploeg.
 • Organiseer een evaluatiemoment na een grote activiteit (vb. bivak) of voor je ploeg.
 • Hou een evaluatiemoment voor de leidingsploeg of voor de leiding afzonderlijk. 
 • Hou je bezig met inschrijvingen, financiën, enz. van je eigen Chirogroep.
 • Maak verslagen van vergaderingen en volg die ook op.
 • Neem administratieve taken op bij de organisatie van evenementen, bijvoorbeeld aanvraag Sabam, subsidies van de gemeente, enz.
 • Maak voor de organisatie van je evenement afspraken met de kampeigenaar, de pastoor, de gemeente, de brandweer, de politie, het gewest, ouders, andere verenigingen voor samenwerkingen, uitleendienst, enz.
 • Organiseer een ontspannende activiteit voor je leidingsploeg
 • Leid een gewestactiviteit.
 • Neem eindverantwoordelijkheid op in de organisatie van een grote activiteit van je groep (vb. fuif, bivak, eetdag, …)
 • Ga op huisbezoeken of spreek ouders aan voor of na de Chiro.