Animatorstage als Leiding

Animatorstage als Leiding

 • Werk een Chironamiddag uit en evalueer die nadien. Doe dat voor je eigen afdeling, maar ook voor een groter publiek, bv. een groot groepsspel voor de volledige Chirogroep.
  • Pas het spel aan aan verschillende leeftijden en grotere of kleinere groepen
  • Hou rekening met VOWAS
  • Neem veiligheid op in je voorbereiding
  • Evalueer je activiteit achteraf
 • Maak samen met een andere leiding een spel voor de hele Chirogroep samen
 • Kleed een activiteit van a tot z in: een zot thema, een toneeltje in de uitleg, verkleden, ... 
 • Organiseer een Chironamiddag in samenwerking met een afdeling van een andere jeugdvereniging uit de buurt.
 • Breng grotere rode draden aan binnen een activiteit/weekend.
 • Pas een spel à la minute aan.
 • Leg een spel uit op een enthousiaste manier.
 • Controleer de EHBO-koffer en vul hem zo nodig aan.
 • Ga op huisbezoek bij je leden of spreek ouders aan wanneer ze hun zoon/dochter komen afzetten.
 • Functioneer in de ploeg/neem verantwoordelijkheid op: bv. een duidelijk takenpakket opnemen en uitvoeren (bv. verslag nemen of in een werkgroep mee de Chirofuif organiseren).
 • Neem deel aan een ploegevaluatie.
 • Evalueer de activiteiten die je maakt en ga met die evaluatie aan de slag. Bouw hiervoor een (wekelijks) evaluatiemoment in.
 • Sta eens, alleen of samen met een medeleiding, stil na een Chirozondag over hoe jij als leiding voor je groep staat.
 • Ga op een discrete manier om met persoonlijke gegevens (bv. medische fiches).
 • Ga om met moeilijke situaties: leer situaties inschatten en er juist mee omgaan (bv. pestgedrag in de groep).
 • Organiseer een tussentijds overleg met medeleiding.
 • Leiding ben je voor 100 % van je tijd (al is het subtiel): sta je leden bij, werk aan de groepssfeer.