Animatorstage als Aspi

Animatorstage als Aspi

Aandachtspunten voor een stage tijdens de aspi-jaren

 • Blijf genieten van je 'leden'-tijd! Af en toe kan je eens leiding zijn, maar dit mag niet de overhand krijgen. 

 • Bouw stapsgewijs op naar leiding worden: eerst een klein spelletje in één afdeling begeleiden, daarna zelf een spel maken, nog daarna een hele namiddag in elkaar steken, ... 
 • Zorg voor een goede omkadering door de aspileiding of de leidingsploeg.
  • Help de aspi's met de voorbereiding van hun activiteiten
  • Bespreek altijd achteraf de stageopdracht met je aspi's: hoe was dit voor hen? Wat ging er goed? Wat kan de volgende keer beter? 

Mogelijke stageactiviteiten 

Hieronder vind je mogelijke stageactiviteiten die je kan gebruiken om aan je competenties te werken. We geven je een lijst van voorbeelden, waarschijnlijk zijn niet alle voorbeelden op jou van toepassing, het is ook slechts een leidraad om je op weg te helpen. Je kan de activiteiten kiezen die voor jou haalbaar zijn en verder aanvullen met gelijkaardige activiteiten.

 • Leg eenzelfde spel uit aan verschillende leeftijden.
 • Geef leiding aan verschillende afdelingen, en bespreek nadien op welke manier je je aanpak hebt aangepast.
 • Maak een groot spel voor een afdeling voor één dag op bivak. 
 • Geef een keer leiding aan de rest van de leidingsploeg.
 • Maak een groot spel waarbij de verschillende afdelingen gemengd worden en de opdrachten van die aard zijn dat alle leeftijden weleens ‘hun' spel hebben: iets dat op hun niveau is, of waarbij de moeilijkheidsgraad aangepast is aan hun leeftijd.
 • Geef een dag leiding en maak een visuele voorstelling van de groep waar je leiding aan hebt gegeven (kliekjes, leidersfiguren, enz.).
 • Bespreek mogelijke moeilijke situaties die je als leiding kan meemaken tijdens een preleidingsactiviteit. 
 • Werk een thema uit voor een zondag, voor de hele Chiro, afdelingsoverschrijdend.
 • Organiseer een concrete activiteit, bijvoorbeeld een ontspannende activiteit voor de leiding.
 • Evalueer je activiteit. Dit kan in de aspiploeg, met de leiding bij wiens afdeling je stond of met de rest van de leidingsploeg. Benoem wat er goed ging en wat er beter kan de volgende keer. 
 • Hou toezicht tijdens een bepaalde activiteit (afspraken nakomen, stil zijn, eventueel straffen uitdelen, enz.), met nadien nabespreking.
 • Toets tijdens de voorbereiding af of de activiteiten zowel fysiek als emotioneel veilig zijn voor de leden.
 • Werk actief mee aan activiteiten vanuit je hele Chirogroep (bv. spaghettislag, festival, enz.) of vanuit de aspiploeg (bv. aspifuif).
Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!