Back to top

Praktische info

1 

Prijzen

 • Een animatortraject kost 140 euro all in
 • Een hoofdanimatorweekend kost 53,5 euro
 • Een themaweekend kost 47 euro
 • het tochtenbivak kost 140 euro
 • de afdelingsboost (4 dagen) kost 97,5 euro
 • de VB-dag kost 15 euro
 • Kic 1 en Kic 2 kosten telkens 47 euro
 • Kic 3 + reflectiemoment kost 53,5 euro 
 • een aspitrant kost 97 euro
 • de hoofdinstructeurscursus kost 124,5 euro

In elke prijs zitten de effectieve kosten (voeding, voorbereiding, teksten, materiaal...) en administratiekosten.
Misschien kan je groepskas tussenkomen in de prijs? Want als je vorming volgt, komt dat ook de groep ten goede. De gemeenten zijn verplicht om (het volgen van) vormingsinitiatieven te ondersteunen via het jeugdwerkbeleidsplan. Op de cursus krijg je een bewijs van deelname voor de gemeente.  In bijna alle gemeentes krijg je met dat attest (een deel van) de cursusprijs terugbetaald.

Waardebons

Groepen die aansluiten voor 15 oktober, ontvangen waardebons: 1 waardebon van € 1 per leid(st)er, met een minimum van 13 waardebons per groep. Daarmee kun je op elke meerdaagse cursus een korting krijgen op de cursusprijs:

 • max. € 8 per leid(st)er op meerdaagse cursussen;
 • max. € 5 per leid(st)er op een weekendcursus.

Reiskosten

Voor meerdaagse cursussen (die georganiseerd worden door het verbond of Chirojeugd Vlaanderen) krijgen de deelnemers een deel van hun reiskosten terugbetaald:

 • wie met het openbaar vervoer komt, krijgt alles terugbetaald boven 5 euro;
 • wie zelf met de auto komt, krijgt:
  • voor de eerste 200 km (100 km heen en 100 km terug) geen vergoeding;
  • vanaf 200 km 5 euro, vanaf 300 km 10 euro en vanaf 400 km 15 euro.

Aanwezigheid

Aan de deelnemers wordt gevraagd de cursus volledig mee te maken. Wanneer je ingeschreven bent, ontvang je een factuur met overschrijvingsformulier. Je kunt inschrijven tot twee weken voor het begin van de cursus.  Als je nadien nog inschrijft, betaal je € 7,50 extra. Dat bedrag komt automatisch mee op je factuur en wordt uiteraard niet vermeld op het bewijs van deelname voor je gemeente.

Annuleren

Het is vervelend als deelnemers niet komen opdagen, vooral als er andere deelnemers op de wachtlijst staan. Mocht je toch niet kunnen komen, verwittig dan vooraf! Wie een geldige reden heeft (ziekte, overlijden, overmacht op werk en examens), krijgt het overgeschreven bedrag teruggestort. Vergeet zeker geen bewijs van de dokter, werkgever of school door te geven! Alleen de administratiekosten (€ 7,50) worden dan nog in rekening gebracht. Wie zonder geldige reden annuleert of gewoon niet komt opdagen, betaalt 50% van het bedrag (maximaal € 25). Uitschrijven kan hier

Sociale promotie en vrijstelling van stempelcontrole

Elke werkende jongere kan aan de werkgever verlof aanvragen om deel te nemen aan vormingsinitiatieven die door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend werden als "cursussen voor sociale promotie". De werkgever is niet verplicht de sociale promotie toe te staan, maar als hij of zij meewerkt, krijg je voor de cursus 'extra verlofdagen', zij het zonder loon. Je krijgt in de plaats een (beperkte) vergoeding van de overheid.

Nog vragen

Als je nog vragen hebt over het cursusaanbod of administratieve aangelegenheden, neem dan contact op met het nationaal secretariaat.
Je kunt ook altijd terecht op het Chirosecretariaat in jouw regio.