KAVO

Kadervorming is een overkoepelende term voor de vormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Op deze pagina vind je alles over administratie op www.mijnkadervorming.be en KAVO-ID's. 

KAVO-tool

De KAVO-tool is een online instrument aangemaakt door de Vlaamse Overheid.

 • Je kan er zelf je hele traject opvolgen op www.mijnkadervorming.be
 • Cursussen zoeken in het overzicht van kadervormingstrajecten. 
 • Chirojeugd Vlaanderen maakt er cursussen aan, informatie van cursisten bijhouden en bewerken, ... 
 • Stageplaatsen moeten zich hier registreren en opvolgen. 

KAVO-ID

Sinds werkjaar 2015 heeft elke deelnemer een KAVO-ID nodig. Deze ID heeft elke deelnemer nodig om een attest te behalen. Geen ID = geen attest. Deelnemers moeten zich zelf registeren met hun rijksregisternummer en ons hun KAVO-ID doorgeven.

Ben jij al ingeschreven voor een cursus, maar heb je nog geen KAVO-ID doorgegeven? Mail je ID door naar [email protected]!

Wil jij je nog registreren? Surf dan snel naar www.mijnkadervorming.be en ga naar 'registreren als deelnemer'. Snap je er de ballen van? Dan vind je hier de handleiding die je hopelijk door de registratie loodst!

IK BEN MIJN KAVO-ID KWIJT!

Je kan je KAVO-ID (XXXXXX-XX) terugvinden op de volgende plaatsen:

 1. Log je in op je profiel via www.mijnkadervorming.be en kijk in de rechterbovenhoek.
  Problemen met inloggen? Je neemt best contact op met het departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media ([email protected] of bel 02 553 69 73)
 2. Log je in op www.chiro.be en bekijk je 'mijn account' linksboven. 
 3. Kijk snel op pagina 4 van je trajectboekje. 

Registratie stageplaatsen

Als een deelnemer op jouw Chiro stage wil doen, moet je eerst je groep registreren als stageplaats op www.mijnkadervorming.be.

Hoe werkt dit?

 • Klik rechts op ‘registratie als stageplaatsverantwoordelijke’
 • Vul de gevraagde gegevens in. TIP: kies een algemeen e-mailadres van jouw Chirogroep, bijvoorbeeld [email protected]. Als jij dan met de Chiro stopt, kan jouw groep deze gegevens nog altijd gebruiken. 
 • Klik op ‘bevestig’.
 • Na ontvangst van een bevestigingsmail, kan je je inloggen. 
 • Stageplaats: CHECK!

Niet duidelijk? Volg dan stap voor stap deze handleiding

Het is belangrijk dat de stageplaatsverantwoordelijke voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • Heeft een attest van instructeur
 • Heeft een attest van hoofdanimator. Pas op: enkel geldig bij stagebegeleider kandidaat-animator en kandidaat-hoofdanimator!!
 • Heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten
 • Is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk
 • Heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk, bv. de workshop stagebegeleiding die gegeven wordt door de gewesten.

Het is niet nodig dat de stageplaatsverantwoordelijke alle stages begeleidt, dat mag gerust iemand anders zijn (met dezelfde voorwaarden). De stageplaatsverantwoordelijke is echter wel diegene die alle administratieve info in orde brengt.

Trajectboekje

Vanaf oktober 2015 werken we met een trajectboekje. Dit boekje bestaat uit twee delen: een eigen deel van de Chiro zelf en  een officieel deel van de overheid.

 1. Het eigen deel is een aanvulling op zowel de cursus, stage als reflectiemoment. Het is een werkinstrument dat je inspireert om te groeien in je kwaliteiten van animator, hoofdanimator of instructeur. Je kan er o.a. reflecties noteren van tijdens de cursus, een stageplan in opmaken en het aantal stage-uren in bijhouden. Het is niet de bedoeling dat je alles invult of gebruikt, maar gebruik het op een manier waarop het jou het best ondersteunt in je groeiproces.
 2. Naast het Chiro-deel is er ook het  deel van de overheid. Dit is een officieel document om zicht te krijgen op het overzicht van jouw competenties. Na de cursus, tijdens de stage en na het reflectiemoment vullen zowel jij als je cursus- en stagebegeleider het officieel deel in. Ook wanneer je buiten de Chiro stage doet, heb je dit deel nodig. Zorg dus dat het steeds goed is ingevuld.

Je gebruikt het trajectboekje (de beide delen) doorheen je hele traject, dus vanaf het begin van de cursus, tijdens de stage en tot op het einde tot het reflectiemoment. Tijdens dit hele traject werk je aan het herkennen of verwerven van een aantal competenties. Je kan het trajectboekje gebruiken om doorheen je traject zaken te noteren, dingen bij te schaven en overzicht te houden over je groeiproces.

Je moet zelf het trajectboekje bijhouden. Zorg er dus voor dat je dit zeker niet verloren doet, want je hebt dit gedurende het gehele traject nodig.

Je krijgt alle nodige bundels op cursus. Ben je toch iets kwijt? Hier onder kan je iets opnieuw afdrukken. Je moet er wel zelf voor zorgen dat alles opnieuw ingevuld raakt.

ATTEST

Wat is de betekenis van een attest?

Een attest is geen diploma met onderscheidingstitels voor een goede leider of leidster. Het is geen waardemeter voor je leidingscapaciteiten. De attesten tonen wel aan dat je moeite deed om je eigen kwaliteiten aan te scherpen.

Maar je hoeft niet per se op cursus te gaan om goeie begeleiding te zijn. Je ervaring, je eigen houding en de praktijksituaties waarin je terechtkomt, spelen minstens een even grote rol.

Op cursus vind je creatieve impulsen, nieuwe inzichten, goede voorbeelden, en de kans om zelf te proberen en te experimenteren in een veilig kader. Je leert samenwerken, krijgt een duwtje in de rug, kunt ervaringen uitwisselen en krijgt feedback over je manier van werken.

Al die impulsen zetten je op weg om een betere begeleider of begeleidster te worden. Daardoor draaien Chirogroepen ook beter. Veel gemeenten belonen dat door (een deel van) het cursusgeld terug te betalen en/of een extra subsidie te geven aan je groep. Ook later in het beroepsleven wordt jouw inspanning geapprecieerd.

Ik ben mijn attest kwijt

Cursus gevolgd voor 1 oktober 2015
 • Je kan nog een duplicaat aanvragen van je attest.
 • Geef een seintje via [email protected] en bezorg ons de volgende gegevens: voornaam, familienaam, adres, geboortedatum.
Cursus gevolgd na 1 oktober 2015

Via je profiel op mijnkadervorming.be blijft je attest beschikbaar en kan je het altijd nog eens printen.