Back to top

Stage

0 

Als je cursus hebt gevolgd, moet je nog een stage doen van 50 uur bij één (of meerdere) jeugdwerkorganisatie(s) naar keuze. Afhankelijk van welk traject je volgt (animator/hoofdanimator/instructeur)  is jouw stage anders opgebouwd: zie voorbeelden onderaan.

Tijdens de stage wordt er een trajectboekje voorzien ter begeleiding van je stage. Wanneer je stage is afgerond, moet je een reflectiemoment volgen van 4 uur waarin je jouw vormingstraject bespreekt. Heb je het traject positief doorlopen? Dan ontvang je je attest!

De cursus, stage en reflectiemoment moeten worden afgerond binnen een termijn van 3 jaar.

Wie mag mijn stage begeleiden?

Als stagebegeleider moet je voldoen aan één van volgende eisen:

 • Je hebt een attest van hoofdanimator (enkel geldig voor stage Animator en Hoofdanimator);
 • Je hebt een attest van instructeur
 • Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten;
 • Je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk;
 • Je hebt de workshop voor Stagebegeleiding gevolgd!

Stagebegeleider?

Check als stagebegeleider deze pagina voor alle inhoudelijke en praktische ondersteuning van een stage!

Stages in de praktijk: hoe zal het lopen?

Voor de stage

Je schrijft je als deelnemer in voor de cursus. Je vult jouw gegevens in en ook de gegevens van je stagebegeleider. Op die manier kunnen we ook de stagebegeleider de juiste info geven.

Is er niemand in je Chirogroep die aan de voorwaarden voldoet? Stimuleer hen dan om de workshop stagebegeleiding te volgen. Die wordt gegeven door het gewest. Wanneer je niemand vindt, helpen we je mee zoeken. Mail ons dan op vorming@chiro.be.


Tijdens de cursus

Je beleeft een fantastische tijd, leert van alles bij! De dingen die je leert, kan je noteren in het stageboekje. Op het einde van de cursus schrijf je samen met de leefgroepbegeleiding een actieplan met een aantal groeipunten om aan te werken tijdens de stage.


Aanvang van de stage

Aan het begin van de stage bekijk je samen met je stagebegeleider het actieplan en kan je jouw stage samen vorm geven. De stagebegeleider krijgt hiervoor een begeleidende bundel. Noteer al je ervaringen in het stageboekje, dit heb je nodig op einde van de stage en het reflectiemoment.
 

Einde van de stage

Op verschillende momenten tijdens de stage vulde je jouw ervaringen in op het stageboekje. Op het einde van de stage (na 50 uur), overloop je die ervaringen samen met de stagebegeleider en geef je aan via een methodiek in hoeverre je gegroeid bent in bepaalde competenties. Het stageboekje neem je mee naar het reflectiemoment.

Nog niet ingeschreven voor een reflectiemoment? Ga dan snel naar de pagina van het reflectiemoment en schrijf je in voor een reflectiemoment naar keuze!

 

Stage op verplaatsing

Wil je nieuwe ervaringen opdoen? Wil je ook dat iedereen de kans moet krijgen om een leuke spelnamiddag te beleven? Of wil je later misschien werken binnen een organisatie die zich richt op een specifieke doelgroep?
Dan is dit misschien iets voor jou.

Heb je een animatorcursus gevolgd en wil je een stage doen buiten je eigen Chirogroep? Dat kan! Een stage lopen binnen een doelgroepspecifieke jeugdwerkorganisatie of inclusieve speelpleinwerking is mogelijk. Een doelgroepspecifieke jeugdwerkorganisatie richt zich op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld: kansarme jongeren, jongeren met een mentale beperking, jongeren met een fysieke beperking, enzovoort. Een inclusieve speelpleinwerking stelt het speelpleinwerk open voor kinderen en jongeren en wil ervoor zorgen dat elk individu zich goed voelt in de groep, ook andere speelpleinwerkingen zijn mogelijk. Sommige speelpleinwerkingen richten zich specifiek op een doelgroep waarmee ze samen een leuke speelweek beleven. Doe ervaring op bij een specifieke doelgroep en neem deze kennis die je geleerd hebt mee naar de eigen Chirogroep.

Mahkel, die je ziet in het filmpje hieronder, deed haar stage binnen de speelpleinwerking van MPI Oosterlo.

“Je leert andere kinderen kennen en andere manieren in omgaan met kinderen. Ik ga mijn ervaring die ik opgedaan heb zeker gebruiken.”

Kijk hier onder voor stageplaatsen. Contacteer de contactpersoon en vraag hem/haar/die voor de stagemogelijkheden. Ken je zelf een plaats waar je de stage wil lopen? Of heb je nog vragen? Contacteer dan vorming@chiro.be

STAGEPLAATS CONTACTGEGEVENS LOCATIE WAT EN WANNEER?
Het Balanske 
 • Liesbet Michiels
 • 016 63 90 21
 • liesbet@balanske.be

Tielt-Winge

 • Activiteitencentrum voor personen met een beperking en hun gezin.
Bloemenstad vzw
 • Hilke Peynsaert/Stien Van Laere
 • 09 266 10 40 / 0473 52 99 07
 • info@bloemenstad.be

Gent


Locatie kampen:

 • Maria-Aalter
 • Kasterlee
 • Ardennen
 • Lummen
 • Brugge
 • Gent

Bloemenstad organiseert kampen en vakanties voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen.

Er kan stage gelopen worden vanaf 2018. Eerste week van de paasvakantie, zomervakantie en herfstvakantie.

MPI Oosterlo
 • Sarah Van de Heyning
 • 0494 67 27 73
 • Sarah.vandeheyning@mpi-oosterlo.be
Geel/Oosterlo

Een speelpleinwerking voor jongeren met een beperking.

In schoolvakanties:
Geen speelplein in de eerste week van paasvakantie en kerstvakantie

Spelewijs
 • Sien Jacques
 • 057 21 55 35
 • spelewijs@wvavzw.be
Ieper

Een speelpleinwerking voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben.

In schoolvakantie + eenmaal/maand op uitstap (zaterdagnamiddag)

Speelplein Laakdal
 • Stefanie Persoons
 • 013 35 31 61
 • jeugd@laakdal.be
Laakdal

Tijdens de zomervakantie organiseert Laakdal zes weken speelpleinwerking. Twee weken van de zes werken ze inclusief, kinderen en jongeren met een beperking tot en met 21 jaar mogen dan ook deelnemen aan het speelplein. Laakdal werkt eerder op maat, sommige kinderen met een beperking nemen ook deel tijdens de andere weken.

In de zomervakantie 

 

Stage-uren

Hieronder vind je mogelijke stageactiviteiten die je kan gebruiken om aan je competenties te werken. We geven je een lijst van voorbeelden, waarschijnlijk zijn niet alle voorbeelden op jou van toepassing, het is ook slechts een leidraad om je op weg te helpen. Je kan de activiteiten kiezen die voor jou haalbaar zijn en verder aanvullen met gelijkaardige activiteiten.

De verschillende activiteiten zijn geschikt om aan één of meerdere competenties te werken. Kijk zelf waar je nood aan hebt en kies die activiteiten eruit die jouw leerproces het meest vooruit stuwen. Het is de bedoeling dat je tijdens deze activiteiten zo veel mogelijk  groeit in zo veel mogelijk verschillende competenties, zodat je op het einde van je stage aan alle competenties hebt kunnen werken.

Let op! Niet alle stageactiviteiten gelden effectief als stage-uren. De overheid hanteert volgende definities voor stageactiviteiten:

 • Animator: ‘Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je activiteiten met de kinderen en tieners begeleidt.’
 • Hoofdanimator: ‘Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je animatoren begeleidt.’
 • Instructeur: ‘Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je effectief vorming geeft.’

Je mag voor hun stage dus enkel de uren tellen die binnen deze definities passen. Toch zijn de activiteiten op de voorbeeldlijst zinvol om aan de verschillende competenties te werken en kunnen ze een hulp zijn om bijvoorbeeld in een bepaalde competentie extra te groeien.

Animator

 • Werk een Chironamiddag uit en evalueer die nadien. Doe dat voor je eigen afdeling, maar ook voor een groter publiek, bv. een groot groepsspel voor de volledige Chirogroep.
  • Pas het spel aan aan verschillende leeftijden en grotere of kleinere groepen.
  • Hou rekening met VOWAS.
  • Neem veiligheid op in je voorbereiding.
 • Organiseer een Chironamiddag in samenwerking met een afdeling van een andere jeugdvereniging uit de buurt.
 • Organiseer een evacuatie-/brandoefening in je lokalen.
 • Controleer de EHBO-koffer en vul hem zo nodig aan.
 • Organiseer een basisopleiding EHBO voor je medeleiding.
 • Ga op huisbezoek bij je leden of spreek ouders aan wanneer ze hun zoon/dochter komen afzetten.
 • Functioneer in de ploeg/neem verantwoordelijkheid op: bv. een duidelijk takenpakket opnemen en uitvoeren (bv. verslag nemen of in een werkgroep mee de Chirofuif organiseren).
 • Leg een spel uit op een enthousiaste manier.
 • Neem deel aan een ploegevaluatie.
 • Evalueer taken en ga met die evaluatie aan de slag. Bouw hiervoor een (wekelijks) evaluatiemoment in.
 • Ga op een discrete manier om met persoonlijke gegevens (bv. medische fiches).
 • Ga om met 'moeilijke' kindjes: leer situaties inschatten en er juist mee omgaan (bv. pestgedrag in de groep).
 • Pas een spel à la minute aan.
 • Organiseer een tussentijds overleg met medeleiding.
 • Breng grotere rode draden aan binnen een activiteit/weekend.
 • Leiding ben je voor 100 % van je tijd (al is het subtiel): sta je leden bij, werk aan de groepssfeer.

Animator: suggesties voor aspi's

 • Leg eenzelfde spel uit aan verschillende leeftijden.
 • Geef leiding aan verschillende afdelingen, en bespreek nadien op welke manier je je aanpak hebt aangepast.
 • Geef een keer leiding aan de rest van de leidingsploeg.
 • Maak een groot spel waarbij de verschillende afdelingen gemengd worden en de opdrachten van die aard zijn dat alle leeftijden weleens ‘hun' spel hebben: iets dat op hun niveau is, of waarbij de moeilijkheidsgraad aangepast is aan hun leeftijd.
 • Bereid een activiteit voor voor een aspidag waarbij je leiding geeft aan een specifieke afdeling.
 • Geef een dag leiding en maak een visuele voorstelling van de groep waar je leiding aan hebt gegeven (kliekjes, leidersfiguren, enz.).
 • Bespreek mogelijke situaties tijdens een preleidingsactiviteit, bv. over respectvol handelen.
 • Werk een thema uit voor een zondag, voor de hele Chiro, afdelingsoverschrijdend.
 • Organiseer een concrete activiteit, bijvoorbeeld een ontspannende activiteit voor de leiding.
 • Het is heel belangrijk dat er na de activiteit ruimte is voor evaluatie, dat er benoemd wordt wat er goed ging en wat er een volgende keer beter moet. Benoem wat je bij anderen zag. Dat kan binnen de aspiploeg, maar na een activiteit bij een afdeling ook met de rest van de leidingsploeg.
 • Hou met je medeleiding een evaluatie op het einde van een activiteit.
 • Hou toezicht tijdens een bepaalde activiteit (afspraken nakomen, stil zijn, eventueel straffen uitdelen, enz.), met nadien nabespreking.
 • Toets tijdens de voorbereiding af of de activiteiten zowel fysiek als emotioneel veilig zijn voor de leden.
 • Werk actief mee aan activiteiten vanuit je hele Chirogroep (bv. spaghettislag, festival, enz.) of vanuit de aspiploeg (bv. aspifuif).

Hoofdanimator

 • Begeleid als groepsleiding je leidingsploeg.
 • Begeleid je medeleiding bij activiteiten maken en bij begeleidingshouding.
 • Leid vergaderingen en werkgroepen.
 • Leid de leidingsverdeling in goede banen.
 • Verdeel taken evenwichtig over je leidingsploeg.
 • Draag de eindverantwoordelijkheid van een grotere activiteit (bv. fuif, eetdag, enz.).
 • Maak een jaarplanning of kampplanning.
 • Begeleid een animator in zijn of haar stage (reflecties, feedback geven, enz.)
 • Organiseer een weekend voor je afdeling of leidingsploeg.
 • Hou je bezig met inschrijvingen, financiën, enz. van je eigen Chirogroep.
 • Maak verslagen van vergaderingen en volg die ook op.
 • Neem administratieve taken op bij de organisatie van evenementen, bijvoorbeeld aanvraag Sabam, subsidies van de gemeente, enz.
 • Maak voor de organisatie van je evenement afspraken met de kampeigenaar, de pastoor, de gemeente, de brandweer, de politie, het gewest, ouders, andere verenigingen voor samenwerkingen, uitleendienst, enz.
 • Organiseer een ontspannende activiteit.
 • Leid een gewestactiviteit.

Instructeur

 • Steek een workshop in elkaar, begeleid hem bij een groep en evalueer hem nadien.
 • Bereid cursussen mee voor en begeleid ze mee.
 • Organiseer een (inhoudelijke) groepsleidingsavond binnen je gewest en begeleid die mee.
 • Ga als gewester een evaluatievergadering doen bij een Chirogroep.
 • Ga een SOM-interventie doen bij een Chirogroep.
 • Organiseer een bijeenkomst van cursustrekkers.
 • Begeleid een stage van een A of HA.
 • Trek een cursus.
 • Wees eindverantwoordelijke van een grote activiteit, zoals een regionale Startdag.
 • Steek mee een deelnemers- en begeleidingsbundel in elkaar voor een cursus.
 • Organiseer de evaluatie, bv. van je leidingsploeg en je leden.
 • Maak de cursusadministratie in orde van een cursus die je begeleidt of trekt.
 • Organiseer een groots evenement met je Chirogroep (en communiceer hierover met externe organisaties).
 • Organiseer een preleidingsvorming voor je aspi’s.
 • Herwerk een cursusblok a.d.h.v. competenties.
 • Evalueer een bestaande workshop en herwerk hem.
 • Pak een SOM-situatie aan en reflecteer over de aanpak.
 • Maak een begeleidingsverdelingsvoorstel.
 • Leg de ruggengraat van een inhoudelijk blok uit aan medebegeleiding.
 • Schrijf een methodiek uit en stop die in de methodiekendatabank op de Chirosite.
 • Volg een vorming en haal er actiepunten uit voor jezelf.
 • Doe een ploegoverschrijdend inhoudelijk project.

Vragen? Mail naar vorming@chiro.be