Vorming in de Chiro

Vorming in de Chiro

Visie op vorming

Chirovorming is actief en ervaringsgericht. Aan de slag gaan met concrete ervaringen verhoogt de betrokkenheid van deelnemers en versterkt het leerproces.

We willen gemeenschapsgericht werken in onze vormingen. De vormingen die we aanbieden, zijn netwerkversterkend en blikverruimend omdat de deelnemers kennismaken met veel mensen en ploegen. Chirovorming is participatief. Er is ruimte voor inspraak, en verantwoordelijkheid opnemen staat centraal. De vele indrukken en ervaringen op Chirovormingen zorgen voor een persoonlijke en gemeenschappelijke meerwaarde. We willen met vorming aandacht geven aan het intuïtieve. We willen de deelnemers hierdoor de kans geven om zich inzichten, vaardigheden en houdingen van (kader)leiding eigen te maken.

Chirovorming straalt Chirosfeer uit. We gebruiken rituelen en symbolen die Chiro tot Chiro maken, en dat zonder halsstarrig te zijn of uit te sluiten. Onze inkleding is verzorgd en creatief, ook bij korte vormingsmomenten. Duidings- en tafelmomenten fleuren de vorming op. Een goede zangstonde, een groot spel, een warm onthaal en ontroerend slot: het zijn dingen die ons doen voelen wie of wat we zijn, wat Chiro is en betekent. Die elementen dragen daarnaast ook bij tot het ervaringsgericht leren.
Cursustrekkers zijn vrij om verschillende methodieken te kiezen en te beslissen hoe ze het keuze-aanbod volgens onze visie op hun cursus invullen.

Visie op aspiranten op vorming

Een vorming voor aspi's verdient bijzondere aandacht. Aspi’s zijn immers een kostbaar goed. Aspi zijn is een aanloop naar leiding worden, maar de nadruk blijft liggen op het 'aspi-zijn'. Om die nadruk te behouden, voorzien we handvaten voor een evenwichtige stage.
  • Het kan best dat niet iedereen in je aspigroep het animatortraject volgt. Dat is helemaal oké. Sommige zaken zijn echter ook interessant voor de aspi's die het traject niet volgen, bv. een kampactiviteit in elkaar steken. Bekijk met je stagebegeleiding of het nuttig is om bepaalde stageactiviteiten met de hele afdeling te doen, zodat de stagiair(e)s niet altijd los van de groep activiteiten aan het doen is in het kader van hun stage. Behoud hier echter wel het evenwicht tussen activiteiten in het kader van stages of preleidingsvorming en de gewone aspiwerking.
  • Om dat evenwicht te bewaren, raden we aan om de 50 uur stage te spreiden over een langere periode. Doe maximaal één keer per maand een activiteit die kadert in de stage. Maak bij die activiteiten in de eerste plaats gebruik van wat al standaard in de werking zit, zonder veel extra zaken te organiseren. Een stagiair(e) heeft trouwens drie jaar om heel het traject af te werken.
  • Vraag in de eerste plaats aan je aspileiding om de animator in spe te begeleiden. Zij kennen de groep immers het beste. Je aspileiding kan hiervoor vorming voor stagebegeleiding volgen bij het gewest. Meer info hierover vind je op de Chirosite.
  • Omdat je als aspi nog geen leiding bent, hebben we enkele specifieke voorbeeldactiviteiten bedacht die je tijdens je stage kunt doen om aan je competenties als animator te werken. Die voorbeeldactiviteiten vind je hier en in het trajectboekje voor animator.
Meer info over de Chirovisie op aspi's vind je op deze pagina
Ook op cursus werk je best een specifiek kader uit voor aspiranten. Denk bijvoorbeeld aan specifieke leefregels voor alcohol & drugs, een aangepast slaapuur, aangepaste activiteiten,…
 

Algemene uitleg van een vormingstraject

Een vormingstraject bestaat uit 50u vorming en 50u stage. Wanneer een deelnemer het volledige traject heeft doorlopen, krijgt hij of zij een attest.

Elk traject ziet er een beetje verschillend uit. Je vindt op de volgende pagina's meer info:

Naast het inhoudelijk luik, de cursus, volgt de deelnemer een stage van 50 uur. Dit kan binnen de eigen (kader)ploeg of bij een externe organisatie in het jeugdwerk. Meer uitleg over de stage voor deelnemers vind je bij het gevolgde traject.

Op het einde van je stage moet de deelnemer nog een aantal zaken in orde brengen om het traject af te ronden. 

Het 'slagen' van deelnemers

In de Chiro ‘slaag’ je niet op het einde van een traject. Onze visie is immers dat een attest geen ‘bewijs van kunde’ is, omdat we geloven in ervaringsgericht leren. Een bewijs halen is daarom niet de centrale focus van onze cursussen. Ook na het afronden van een traject kun je blijven leren. Een cursus moet in de eerste plaats leuk zijn en kan een boost zijn voor je ervaring als begeleiding en in je verdere Chirocarrière. We willen met onze vormingen zoveel mogelijk leden vormen en leerkansen bieden om kwaliteitsvollere Chirowerking waar te maken. Een attest zien we dus louter als een formele erkenning van de inzet tijdens het gelopen traject.

Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geoordeeld wordt dat een deelnemer niet klaar is om zijn of haar attest te behalen, gebeurt dat telkens in overleg met de stagebegeleiding, cursusbegeleiding en een beroepskracht. Zij kunnen in samenspraak met de deelnemer een alternatief voorzien zodat de deelnemer alsnog het attest kan behalen, bijvoorbeeld door een extra activiteit te organiseren of een specifieke vorming te volgen over een bepaald thema.

Informeel leren

<wordt in de toekomst nog aangevuld>

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!