Vorming geven - Onkosten

Vorming geven - Onkosten

De begeleidingsploeg kan onkosten binnenbrengen. Ook als je aankopen doet voor de cursus, moet je aan een aantal regeltje denken.

Onkosten

Hoe werkt dat met al die kosten die we maken voor een cursus? Het is heel belangrijk dat je elke kost via een factuur of kostennota aan Chirojeugd Vlaanderen gericht wordt. Alle facturen van de verhuur van de cursusplaats of van materiaal, staan dus altijd op naam van Chirojeugd Vlaanderen vzw en dus nooit op de persoonlijke naam van de cursustrekker!

Maak je kosten die je niet laat factureren aan Chirojeugd Vlaanderen, dan vul je een kostennota in (waarvoor je hier een handleiding krijgt). Aan die kostennota maak je de originele kasticketjes genummerd en in volgorde vast. Aankopen die tijdens de cursus uit de kassa gebeuren, zet je in het kasverslag, de ticketjes voeg je bij de cursuskassa als je die terugbrengt.

Begeleiding van die cursussen schrijft alle vervoerskosten op een kostennota. Zij krijgen een volledige terugbetaling met € 0,17 per gereden kilometer of het bedrag van trein-, tram- of bustickets.
Ook andere kosten die ze maakten voor de cursus, mogen op een kostennota. Op het einde van de cursus bundel je al die kostennota's, waardebons en reiskosten van de deelnemers samen met de drankinkomsten.  Alle onkostennota’s van je begeleiders die niet in die kas zitten, moeten zo snel mogelijk ingediend worden met een maximum van 2 maanden nadat de kosten gemaakt zijn.

Deel dus tijdens de eerste begeleidingsvergadering de onkostennota’s uit aan je begeleiding en wijs ze er op die in te vullen en zo snel mogelijk binnen te brengen!

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!