Verdraai-de Wereld: de basis

Verdraai-de Wereld: de basis

Stel je voor: een keukenwekkertje in de vorm van een wereldbol. Je kunt er eens een flinke draai aan geven, en een paar minuten later loopt het af… Soms lijkt het wel alsof de wereld echt zo ‘verdraaid’ is:
- autofabrieken verhuizen naar lageloonlanden om meer winst te maken;
- koffieboeren in Brazilië komen met de verkoop van hun koffie amper toe om hun gezin te eten te geven, terwijl de grote koffiehandelaars winsten boeken van 1500%;
- de dingen die mensen voor elkaar doen – opvang van kinderen of zieken, klusjes in en om het huis – hebben hoe langer hoe meer hun prijs of moeten door de overheid georganiseerd worden.
Hoe loopt het met die ‘verdraai-de’ wereld af?

Samen een jaar een thema

Chiro, de andere jeugdbewegingen (KSJ-KSA-VKSJ, FOS, Jeugd Rode Kruis, KAJ, KLJ, , VVKSM,…) en de noord-zuid-ngo’s (de organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en samenwerking met het zuiden, zoals Globelink, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, 11.11.11,…) slaan dit jaar de handen in elkaar voor een gezamenlijk jaarthema. Alle jeugdbewegingen werken rond duurzame ontwikkeling (met een duidelijke link naar ‘het zuiden’). De noord-zuid-ngo’s ondersteunen ons daarbij.

In de Chiro gaat het over ‘economische duurzame ontwikkeling’. Wasda?
’t Gaat over GELD en over KEUZES.

Geld moet rollen…

…ook in de Chiro. We hadden geluk dat onze fuif dit jaar heel wat heeft opgebracht. We moeten dus eens nadenken over wat we met dat geld zullen doen.
Dirk stelt elk jaar het inschrijvingsgeld voor de leden en de bivakprijs in vraag, omdat een aantal leden van onze groep dat moeilijk kunnen betalen. Misschien moeten we daar eens iets aan doen?
Katrien spreekt dan weer van chocoladerepen en fruitsap uit de Wereldwinkel als vieruurtje. We zijn daar allemaal wel voor te vinden, maar die koeken uit de supermarkt zijn zoveel goedkoper

Maak keuzes

Chiro roept iedereen op om ‘duurzame’ keuzes te maken. ‘Duurzaam’ wil zeggen: zonder brokken te maken voor onszelf, voor anderen of voor de mensen die nog geboren moeten worden.
Dat is rap gezegd, maar hoe begin je daar nu aan?
We nemen drie ideeën mee:

 • Kiezen vóór: we willen in de eerste plaats positieve keuzes maken, keuzes die ons actief laten werken aan verbetering.
 • De ander: bij die keuzes willen we ons niet alleen laten leiden door wat we zelf willen, of door die dingen waar we zelf beter van worden. Ook ‘de ander’ moet beter worden van de keuzes die wij maken, niet slechter.
 • Toekomst: we maken vandaag keuzes, en dat heeft ook vandaag al gevolgen. Toch willen we ons niet alleen laten leiden door de gevolgen die direct voelbaar zijn. We proberen ook in te schatten wat de gevolgen zijn op langere termijn.

Keuzes in de Chiro

We maken in onze Chirogroep keuzes om onze Chirowerking nog beter te maken. Die keuzes hebben ook gevolgen. Het is niet altijd eenvoudig om een goed zicht te krijgen op alle gevolgen van wat we beslissen. Soms worden we het wel eens moe om al die afwegingen te maken.

 • Kiezen vóór: we kiezen in de Chiro resoluut voor gratis engagement. Week na week zetten duizenden leid(st)ers zich gratis in voor tienduizenden kinderen en jongeren. We kiezen ook voor ontspanning die niet veel geld moet kosten. Elke week opnieuw werken we met het reusachtige kapitaal van onze creativiteit, zonder daarvoor in de portemonnee van onze leden of hun ouders te zitten…
 • De ander: door allerlei acties krijgen we in onze groepskas geld binnen. Natuurlijk zullen we een deel van dat geld gebruiken om eens iets extra’s te kunnen doen, maar in de Chiro kiezen we er ook duidelijk voor om een deel van dit geld te gebruiken om onze gewone werking voor iedereen betaalbaar te houden (door bijvoorbeeld onze bivakprijs te verlagen zodat ook leden uit minder gegoede gezinnen meekunnen, of door de bivakprijs te betalen voor kinderen uit vluchtelingengezinnen).
  We zijn in de Chiro ook sterk in meedoen aan allerlei sociale acties. Denk maar eens aan al die Chirogroepen die meewerken aan de actie van Broederlijk Delen, of die in hun dorp (of stad) mee van deur tot deur gaan voor 11.11.11, of…
 • Toekomst: we willen Chiro niet alleen voor ons vandaag mogelijk maken. Ook volgend jaar, en liefst ook nog voor onze kinderen, moet Chiro mogelijk blijven. Als we een degelijk grondzeil kopen, moeten we nu wel méér geld uitgeven, maar dan kunnen we over vijf jaar wel nog altijd hetzelfde gebruiken.

Mijn keuzes

 • Kiezen vóór: het is zeker interessant om voldoende geld te hebben, maar het is wellicht nog belangrijker om je te kunnen engageren voor de mensen met wie je samenleeft (je familie, je vrienden, je leden in de Chiro). Ik word bijvoorbeeld niet betaald om in leiding te staan, of om mijn steentje bij te dragen in het ‘huishouden’ door het gras af te rijden, maar ik kies er wel voor om dat te doen.
 • De ander: mijn zakgeld is voor mij, vanzelfsprekend, en het geld dat ik krijg voor mijn vakantiejob heb ik zuur verdiend, maar dat wil nog niet zeggen dat ik het dringend moet uitgeven aan een all in vakantie op een tropisch eiland. Ik kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om met de rugzak op reis te gaan naar datzelfde eiland en er te logeren in plaatselijke hotelletjes (zodat ook de plaatselijke bevolking er beter van wordt)…
 • Toekomst: kies ik bij de dingen die ik koop voor goedkopere wegwerpproducten, of kan ik ook sparen om meer degelijke en duurzame dingen te kopen?

Keuzes in en voor de wereld

De keuzes die we in de Chiro en voor onszelf maken in verband met ‘economische duurzame ontwikkeling’ zeggen veel over onze ideeën over geld/werk/handel/… in de wereld. Enkele dingen willen we daarover toch nog zeggen:

 • Kiezen vóór: we moeten streven naar mens- en kindvriendelijke arbeidsomstandigheden: een eerlijk loon, een verantwoord aantal werkuren, vrije en leertijd voor kinderen, eerlijke handel en eerlijke prijzen.
 • De ander: de plannen van mensen in het zuiden zijn even belangrijk als de plannen van mensen in het noorden (of het westen, zo je wilt). Hoe de verdere ontwikkeling van het zuiden gebeurt, mag dus niet alleen bepaald worden door wat wij (het noorden) erover denken. Het gaat niet op om onze economie te beschermen door invoerbeperkingen op te leggen aan het zuiden, en tegelijkertijd het zuiden te verbieden beperkingen op te leggen aan onze producten.
 • Toekomst: we moeten kiezen voor een mensvriendelijke economie. Winst op korte termijn mag niet de enige drijfveer zijn voor bedrijven. Zorgen voor duurzame werkgelegenheid, voor investeren in milieuvriendelijke technologie,… behoren ook tot de opdracht van bedrijven.

Oproep in een notendop

In dit jaarthema over ‘economische duurzame ontwikkeling’ roepen we jou en je Chirogroep op om positieve keuzes te maken. Hou rekening met de ander (in de eerste plaats met mensen in het zuiden) en met het effect van onze keuzes op langere termijn.
Of anders gezegd: verdraai mee aan die verdraaide wereld!