VB's op kamp

VB's op kamp

WIE DOET WAT?  In de volle voorbereidingen van het kamp kunnen er misschien al wat extra vragen opduiken over je leidingsploeg of de VB’s van je groep. Heb je een VB en weet je niet goed welke taken hij of zij kan opnemen op kamp? Dan is de onderstaande lijst een handig hulpmiddel! Print deze lijst twee keer af: een keer voor de VB en een keer voor de leidingsploeg. Vraag aan de VB om op de onderstaande vragen te antwoorden hoe hij of zij zichzelf ziet op kamp. Vul de vragenlijst ook in op de leidingskring met alle leiding. Nadien leg je beide antwoordbladen naast elkaar en kun je vergelijken. Dat kan de start zijn van een gesprek over de rol van jullie VB op bivak

JA OMSCHRIJVING NEE
  Contact houden met de eigenaar, politie, gemeente, brandweer  
  boswachter, regeling kampvuur, …  
  Zorgen voor EHBO  
  Postkaartjes verkopen  
  Gaan winkelen op bivak  
  De leidingskring volgen  
  Meespelen met de afdelingen  
  Fotograaf van dienst zijn  
  Met zieken/gewonden naar dokter of ziekenhuis gaan  
  Chauffeur van dienst zijn  
  De algemene veiligheidscoördinator zijn  
  Af en toe verhaaltjes voorlezen voor een afdeling  
  Troostende en zorgende ouderfiguur zijn voor de leden  
  Luisterend oor voor leiding zijn  
   De baas op bivak zijn  
  Deel van de leidingsploeg zijn  
  Zich neerleggen bij wat de leidingsploeg beslist  
   De opruimer van de kampplaats zijn  
  Informeren naar de openingsuren van het zwembad, enz.  
  Het tijdschema in 't oog houden (eten, opstaan, enz.)  
  Controleren op orde en netheid  
  Schouderklopjes uitdelen  
  Mee de kampplaats vastleggen  
   Mee op planningsweekend voor bivak gaan  
  kookploeg mee samenstellen  
  Mee het thema uitwerken  
  De klusjesman/-vrouw op bivak zijn  
  Mee evalueren  
   Zorgen voor bezinning/duiding  
  Ingrijpen bij onhandelbare leden  
   Mag enkel mee om ten dienste te staan voor iedereen  
  10 dagen mee op bivak gaan  

Tip: Je kunt deze lijst nog aanpassen naar jullie werking