Oude Chiroliedjes

En verder niets

Tekst: 

Jij bent het straaltje in mijn tuin.
Het groenste blaadje uit mijn kruin.
De liefste griezel uit mijn droom.
Het mooiste balletje aan mijn boom.

De knapste ezel uit de stal.
Het zachtste schaapje van 't heelal.
De fonkelster van elke nacht.
Een gaaf gebit dat naar me lacht.

Het zoetste koekje uit de doos.
Het scherpste naaldje aan de roos.
De Chirowimpel aan mijn fiets.
Een prachtgeval en verder niets.

Partituur: 

07_en_verder_niets.jpg

Audio file
Music score

Heidemars

Tekst: 

Wij marcheren zijd’ aan zijde
in een zingend, juichend gelid
Om ons bloesemt de purperen heide
en ruisen de berken hun lied.
Om ons bloesemt de purperen heide
en ruisen de berken hun lied.

Hoort de roep der duizende ndennen,
hoe ze blij herhalen ons lied
dat gaat rusten op vroomstille vennen
en sterven in’t ruisende riet.
Dat gaat rusten op vroomstille vennen
en sterven in’t ruisende riet.

Wij marcheren zijd’ aan zijde
in het mulle, helgele zand.
Onze vlagge vlamt als de heide
en zingt haar triomf in dit land.

Onze vlagge vlamt als de heide
en zingt haar triomf in dit land.

Text by
Jozef Joossens
Music by
Jef D'hoe
Audio file
Music score

Een van hart

Tekst: 

Als lente zindert door 't land,
vernieuwen sporen in 't zand.
Aan al wat leeft parelt dauw,
niets stoort onz’ diepe trouw.

Terwijl de zon opensproeit,
is 't vreugd' die ons harten boeit !

Eén van hart allen saam en trouw in ons streven.
Kameraadschap voor ‘t leven 'avanti' één van hart.
Trilt blijheid als gelig licht en 'k zing van trouw die niet zwicht.
Saamhorig is onze leus, aan lauwen laat je geen keus.
Als 't donkert reik me je hand, mijn zus' 't wordt 'n hechte band.

Audio file
Music score

Rood-wit zingt

Tekst: 

Hoort naar ons lied, alle meisjes,
hoort onze stap als een lokkende roep:
fris in de wind, onze wijsjes,
knap is de mars, als een zonnige groet.

Wij zijn de Roodwitjes, Roodwitjes, de zonnige jeugd.
Rood ons banieren, banieren en wit is onze vreugd,
Wij zijn de Roodwitjes, Roodwitjes, jolige schaar.
Ja, wij staan klaar. Roodwitjes staan klaar.

Lach als een zon, alle Kroontjes,
bloei als 'n kroon rond de Koning geschaard;
dapper en trouw' alle Kroontjes,
stap door de dag' koen en onvervaard.

Ons wacht de strijd, alle meisjes,
weert u dan scherp voor het dreigend gevaar;
saam zijn we sterk' alle meisjes,
haal met de Koning de zegepraal.

Audio file

Kristimeisjeslied

Tekst: 

Blauw als het lied van de luchten,
Geel als de gagel en de brem
Ziet g’ons in Vlaanderens gouwen,
Hoort gij ons durvende stem:
Stout is het lied dat wij zingen vrij,
Jolig lied van blijde mei.
Dienend verov’ren verlangen wij,
Kristimeisjes fier en blij.

Ons lokt de roepende lente,
Bloeiend in goud-gele pracht,
Nimmer zal 't lied ooit verstommen,
't Lied van ons kampende macht.
Blauw als de diepte der meren,
Sterk als de zang van de zee,
Stappen wij fier door de wereld
's Konings triomftochten mee.

Text by
Jozef Joossens
Music by
Guido Haazen
Audio file
Music score

Lekkernijenlied

Tekst: 

Help, ik krijg het weer benauwd
varkenslever havermout
sluit je ogen, flauwerik
stop het in je mond en slik (slik)

refrein

chocolalalalalalalalalaaaaaatjespeculalalalalalalalalaaaaaatje
mayonainainainainainainainainaisje
en daarbij een lekker ijsje

stop met zever en gezaag
witloof, spruitjes in mijn maag
en van griesmeelpap op kamp
slaan mijn darmen in een kramp! (prot)

frieten of tomatensoep
liever dan die vieze troep
ik krijg buikpijn op mijn bord
als het weer andijvie wordt! (bweuaark)

Partituur: 

13_lekkernijenlied.jpg

Audio file
Music score

Edelvrouwe

Tekst: 

 

Edelvrouwe van de minzaamheid,Jeugdvorstinne, wees gegroet.Geef ons stilte, uw bedachtzaamheld,Maak ons leven innig goed.Refrein:Edelvrouwe van m'n Vlaanderen,Burchtgravinne van m'n hart,Gij weet Moeder, o allene,Dat ik gans, gans de Uwe werdHertoginne van de zuiverheid,Torentrans en rein blazoenMaak ons sterker, vromer door de strijdHoud ons allen trouw en koen.Blijf als Koningin der dapperheidWaken over kracht en moed,Schenk ons allen Uw trouwhartigheid,Die ons triomferen doet.

Text by
Jozef Joossens
Music by
Marcel Cornelis
Audio file

De dennen roepen ons

Tekst: 

De dennen roepen ons, de lente lokt ons weer;
de blije Mei ruist door ‘t jonge bloed, 
de zomer nodigt ons veel sterker dan weleer
en giet weer dronken vol ons rein gemoed!

Refrein:
Pak dan je zak, zwaai hem om de schouder,
maat, op naar’t bivak als ‘t uur der lente slaat.
en onder ons grauwt dof de straat
waarop ons voet kadansen slaat.

De gele gagel groeit zo geurig in mijn land
de blonde beemd bloeit met bloem en blad
Het zingend purper wenkt ons naar de heidekant
verlaat nu vlug en blij die duffe stad.

De vennen blauw en diep van bloemenkrans gesierd,
de felle zon zingt door het hele land.
Sa rakkers, ‘t jonge jolig lentefeest gevierd:
de jeugd en zonnegloed zijn zo verwant!

Gij allen, meisjes, uit dezelfde grote buurt:
wij roepen “vaarwel voor korte tijd”;
En wijl je lachend oog ons zijne groet toestuurt
maakt het bivak ons hart reeds ruim en wijd.

Meisjesversie:

De dennen roepen ons, de lente lokt ons weer,
De blije mei ruist door ‘t jonge bloed,
De zomer nodigt ons veel sterker dan weleer
En giet weer dronken-vol ons rein gemoed.

Pak dan je zak, Sta weer blij en fier paraat.
Op naar 't bivak Als 't uur der lente slaat.
En onder ons grauwt dof de straat,
Waarop ons voet cadansen slaat.

De gele gagel groeit zo geurig in m'n land,
De blonde beemd bloeit met bloem en blad,
Het zingend purper wenkt ons naar de heidekant,
Verlaat nu vlug en blij die duffe stad.

De vennen blauwen diep, van bloemenkrans gesierd,
De felle zon zingt door heel het land.
Sa meisjes, 't jonge jolig lentefeest gevierd;
De jeugd en zonnegloed zijn zo verwant.

Gij allen, meisjes, uit dezelfde grote buurt:
Wij roepen vaarwel, voor korte tijd.
En wijl je lachend oog ons zijne groet toestuurt
Maak het bivak ons hart reeds ruim en wijd.

Text by
Jozef Joossens
Music by
M. Cornelis
Audio file

Afscheidslied

Tekst: 

Mijn laatste groet, mijn kameraad,
In deze stille uren
Straks volgen wij de slaande trom
En doven hier de vuren

Refrein:

Kameraad, als weer de trommel slaat
Tot harde kamp staat gij paraat
Maar in ons laait éénzelfde brand
Ons bindt een houwe trouwe band.
Gaat dan broeders, gaat...
Gaat dan broeders, gaat...

 

Mijn Kristi-broer, ga vroom van hier,
Kom, reik mij trouw jouw handen
Straks roept ons weer verbeten strijd.
Waar rode kimmen branden.

Draagt, broeders, gloed en geestdrift mee,
Door harde Chirotijden,
De kampwil dapper rein te zijn,
Voor Kristus blij te strijden.

Text by
P. Laleman
Music by
Guido Haazen
Audio file
Music score