Statuut van de vrijwilliger

Statuut van de vrijwilliger

De vrijwilligerswet van 9 juni 2006 legt rechten en plichten van vrijwilligers vast. De wet bestaat uit twee delen. Een eerste deel rond informatieplicht en een tweede deel rond verzekeringen.

1. Informatieplicht

Je moet als Chirogroep ervoor zorgen dat vrijwilligers op de hoogte zijn van:

  • de sociale doelstelling van de organisatie;
  • het juridisch statuut van de organisatie, en voor de feitelijke vereniging de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging (minstens één naam);
  • de verzekering m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele bijkomende verzekeringen (bvb. rechtsbijstand, ongevallen, e.a.);
  • het al dan niet uitbetalen van (kosten)vergoedingen;
  • de geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek).

Download het uitgewerkte voorbeeld voor Chirogroepen.

De Chirogroep bepaalt zelf op welke manier ze haar vrijwilliger inlicht (website, een ledenblad, brief aan de ouders, ...). De groep moet kunnen bewijzen dat vrijwilliger op de hoogte kunnen zijn van de informatie.
 

2. Verzekeringsplicht

Je moet als Chirogroep de vrijwilligers verzekeren. Wees gerust: de Chiropolis dekt de leden en leiding ruim voldoende.
Maar wat met tijdelijke vrijwilligers (ouders, oud-leiding, ...)?

  • Gebruik de verzekering van beperkte periode: stuur het formulier vóór het begin van de activiteit door naar het nationaal Chirosecretariaat (de datum en het uur zijn belangrijk).
  • Je kan tijdelijke vrijwilligers, die regelmatig inspringen verzekeren op chiro.be/verzekeringen.

Vragen? Stel ze aan de commissie Jeugdbeleid