Wees gegroet o sterrre - 1960

Tekst: 

Wees gegroet, o Sterre, O Maria zoet !
Zie op ons van verre O Maria zoet !

Refrein:
Maria, zegen ons allen
Bescherm Uwe trouwe jeugd !

Rozen zonder doornen O Maria zoet !
Door God uitverkoren. O Maria zoet !

Lelie ongeschonden O Maria zoet !
Maget zonder zonden. O Maria zoet !

Oorzaak onzer vreugde, O Maria zoet !
Voorbeeld aller deugden. O Maria zoet !

Koningin der engelen, O Maria zoet !
Hoor de lofzang menglen. O Maria zoet !

Maagd en Koninginne, O Maria zoet !
Moeder' die ik minne. O Maria zoet !

Steek Uw Moederhanden O Maria zoet !
Naar uw dierbre panden. O Maria zoet !

Audio file