Rood-wit zingt

Tekst: 

Hoort naar ons lied, alle meisjes,
hoort onze stap als een lokkende roep:
fris in de wind, onze wijsjes,
knap is de mars, als een zonnige groet.

Wij zijn de Roodwitjes, Roodwitjes, de zonnige jeugd.
Rood ons banieren, banieren en wit is onze vreugd,
Wij zijn de Roodwitjes, Roodwitjes, jolige schaar.
Ja, wij staan klaar. Roodwitjes staan klaar.

Lach als een zon, alle Kroontjes,
bloei als 'n kroon rond de Koning geschaard;
dapper en trouw' alle Kroontjes,
stap door de dag' koen en onvervaard.

Ons wacht de strijd, alle meisjes,
weert u dan scherp voor het dreigend gevaar;
saam zijn we sterk' alle meisjes,
haal met de Koning de zegepraal.

Audio file