Een van hart

Tekst: 

Als lente zindert door 't land,
vernieuwen sporen in 't zand.
Aan al wat leeft parelt dauw,
niets stoort onz’ diepe trouw.

Terwijl de zon opensproeit,
is 't vreugd' die ons harten boeit !

Eén van hart allen saam en trouw in ons streven.
Kameraadschap voor ‘t leven 'avanti' één van hart.
Trilt blijheid als gelig licht en 'k zing van trouw die niet zwicht.
Saamhorig is onze leus, aan lauwen laat je geen keus.
Als 't donkert reik me je hand, mijn zus' 't wordt 'n hechte band.

Audio file
Music score