Afscheidslied

Tekst: 

Mijn laatste groet, mijn kameraad,
In deze stille uren
Straks volgen wij de slaande trom
En doven hier de vuren

Refrein:

Kameraad, als weer de trommel slaat
Tot harde kamp staat gij paraat
Maar in ons laait éénzelfde brand
Ons bindt een houwe trouwe band.
Gaat dan broeders, gaat...
Gaat dan broeders, gaat...

 

Mijn Kristi-broer, ga vroom van hier,
Kom, reik mij trouw jouw handen
Straks roept ons weer verbeten strijd.
Waar rode kimmen branden.

Draagt, broeders, gloed en geestdrift mee,
Door harde Chirotijden,
De kampwil dapper rein te zijn,
Voor Kristus blij te strijden.

Text by
P. Laleman
Music by
Guido Haazen
Audio file
Music score