Sint en Piet bespreken met de leidingsploeg

Sint en Piet bespreken met de leidingsploeg

Hoe maak je het onderwerp ‘Sint en Piet’ bespreekbaar met de leidingsploeg?

Sint en Piet is een gevoelig onderwerp. Sommige mensen vinden dat tradities heel belangrijk zijn. Dat is ook wel zo. Evengoed is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de waarde van een traditie en de manier waarop die wordt uitgevoerd.
 
Sta met de leidingsploeg dus bewust even stil bij de invulling van jullie Sinterklaasfeest en kopieer niet zomaar wat jullie de afgelopen jaren deden. We moeten geen afscheid nemen van Piet, wel is de tijd rijp om afstand te doen van zijn koloniale kenmerken, want die zijn voor sommige kinderen en ouders kwetsend, rechtstreeks of onrechtstreeks. We geloven er namelijk in dat, na een paar kleine aanpassingen, het Sinterklaasfeest een dag is waar iedereen naar uitkijkt. De manier waarop Piet wordt afgebeeld, is trouwens al vele keren veranderd over de jaren heen.
 

Als je met een leidingsploeg een discussie aangaat over dit onderwerp, is het vooral belangrijk om naar elkaars argumenten te luisteren, en door te vragen. Wat vinden jullie zelf als leiding belangrijk aan het feest van de Sint? Wat zouden kinderen belangrijk vinden? Hoe verhoudt dat zich tot de figuren van Sint en Piet?

Ga aan de slag met stellingen of opdrachtjes

Geen idee hoe je aan zo’n discussie begint? Je kan bijvoorbeeld werken met enkele stellingen. Laat iedereen nadenken over op welke positie tussen akkoord en niet akkoord ze zichzelf zetten bij de stelling. Ga nadien in gesprek met elkaar, vraag door waarom iemand op een bepaalde plaats staat, ga na welke vragen of ideeën er nog leven bij de stelling…

Enkele stellingen kunnen zijn:

  • Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij het Sinterklaasfeest
  • Met een traditionele Piet is het niet voor iedereen gemakkelijk om zich prettig te voelen bij het Sinterklaasfeest
  • Met een alternatieve Piet wordt de essentie van het Sinterklaasfeest aangetast
  • We weten zeker dat onze leden (en hun ouders) geen bezwaar hebben tegen een traditionele Piet
  • We hebben genoeg creatieve ideeën voor alternatieve Pieten en een fijn Sinterklaasfeest

Je kan de leidingsploeg – eventueel in kleine groepjes – ook aan het werk zetten met enkele kleine opdrachtjes. Je kan die dan verder bespreken en vandaaruit bekijken hoe jullie als groep het Sinterklaasfeest vorm geven.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Lijst op wat jullie (en jullie leden) belangrijk vinden aan het Sinterklaasfeest
  • Zet de voor- en nadelen van een traditionele en een alternatieve Piet op een rij
  • Bedenk zoveel mogelijk alternatieven voor de figuur van Piet

Vergeet de acteurs niet! 

Hebben jullie de discussie gevoerd en een beslissing genomen? Vergeet dan zeker niet om de acteurs in te lichten en hen duidelijk te vertellen wat jullie verwachten. Geef eventueel een opsomming van kenmerken die jullie wel of niet willen voor jullie Pieten.