Fimcap Day: Dag van de Rechten van het Kind

Fimcap Day: Dag van de Rechten van het Kind

Wist je dat de Chiro deel uitmaakt van een internationaal netwerk van jeugdbewegingen? Meer nog: we zijn zelfs stichtend lid van die overkoepelende organisatie: Fimcap.

Eind november vierden we dus mee de Fimcapdag en de dag waarop in 1989 het Verdrag voor de Rechten van het Kind werd ondertekend. Voor jeugdbewegingen over de hele wereld is het hun doel om een gemeenschap op te bouwen waarin die rechten gegarandeerd zijn voor elk kind.

Lokale Fimcapleden halen alles uit de kast om kinderen en jeugd de kansen te geven om samen te komen, te spelen, te leren en plezier te maken. De Fimcapleden zijn jeugdverenigingen zoals de Chiro, die in de eerste plaats voor spel en plezier staan.

Ze hebben allemaal als doel om samen te werken en op te komen voor de rechten van kinderen, tieners en alle jongeren die het nodig hebben. Dat kan zowel binnen een kerkgemeenschap of een lokale groep als via politieke inspanningen. Zo willen de Fimcapleden samen de kwaliteit van de jeugdverenigingen verbeteren en de vrijwillige leiding ondersteunen. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Ze bouwen samen een maatschappij op waar elk kind kan genieten van zijn of haar rechten. Een samenleving die gebouwd wordt om de planeet te redden voor toekomstige generaties en die ook de vooruitzichten en toekomst voor de komende generaties verbetert.

Voor Fimcap is duurzaam en verantwoordelijk plannen maar vooral een eerlijk, sociaal en vredevol handelen nodig om dat soort toekomst te verzekeren. Daarom focussen ze al zeker op de volgende thema’s:
•    Jeugd: waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van Fimcap. Jeugdbewegingen over de hele wereld entertainen kinderen, leren hen nieuwe dingen over de wereld en zichzelf, en zorgen voor een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn.
•    Mobiliteit: Met een focus op internationale uitwisselingen, jeugdwerk en activiteiten over de hele wereld is Fimcap een strijder voor een verbetering van jeugdmobiliteit.
•    Verdediging van de Rechten van het Kind

Wil je weten waar Fimcap nog allemaal naar streeft ? Check de website: fimcap.org