Back to top

Checklist voor je cursus

0 

 

Wanneer?

Praktisch

Inhoudelijk

1 juli

 

4 maanden voor de cursus

  • begeleidingseisen
  • promotie
  • bekijk de evaluatie van de vorige editie en neem de verbeterpunten ter harte.
  • TIP: voorzie een rode draadspel voor de begeleiding.

3 maanden voor de cursus

2 maanden voor de cursus

  • Overloop met de begeleiding de blokken. Ga bijvoorbeeld samen op weekend.
  • Voorzie een aandenken voor deelnemers en een bedanking begeleiding.

1 maand voor de cursus

2-3 weken voor de cursus

Tijdens de cursus

1 maand na de cursus

  • evaluatievergadering plannen

Tijdens de stage

 

4 maanden voor reflectiemoment

3 maanden voor reflectiemoment

 

2-3 weken voor het reflectiemoment

 

Tijdens het reflectiemoment

1 maand na het reflectiemoment

 

 

Thema: 
Kader
Vorming