Back to top

Omgaan met verschillen

0 

Met de Chiro richten we ons op alle kinderen en jongeren die in de buurt leven, wonen en spelen.  Daarvoor werken we inclusief: we richten ons niet op een bepaalde 'soort' kinderen en jongeren. Meer nog, we willen moeite doen om mensen van allerlei pluimage op te nemen in het groepsgebeuren. Lees nog meer over de visie.

Tips over omgaan met verschillen in de ploeg vind je hier: