Back to top

Methodieken

Deelnemers tekenen een portret en verwerken daarin complimentjes of verwachtingen.
Thema: 
Coaching
Evaluatie
Motivatie
Een eenvoudige tool in excel om al je promo-acties doelgericht in te plannen, te begroten en op te volgen.
Thema: 
Communicatie
Elke verbonder of gewester krijgt een bingokaart. Op die bingokaart staan verschillende acties die te maken hebben met het peter- of meterschap. Ook andere taken binnen het verbonds- of gewestengagement kunnen er hun plaats krijgen. De eerste die bingo heeft, wint de wisselbeker (of een beloning naar keuze).
Thema: 
Motivatie
Steun op maat
Bevorder de weerbaarheid, talenten(h)erkenning en samenhang binnen je groep. De ideale remedie tegen pesten. Zo bouwen we samen aan een warme groepssfeer zonder pestgedrag. Breng schwung in je groep!
Thema: 
Coaching
Pesten
Aspiranten staan op een keerpunt in hun leven: studiekeuzes, leiding worden, volwassen worden,…Dit brengt veel vragen met zich mee. Met deze methodiek bieden we hen handvaten en helpen we hen om bewust te kiezen. Hiermee kan je het gesprek opentrekken over hun vragen en bedenkingen . De aspiranten leren bewust keuzes maken en pro’s en contra’s te overwegen. Via deze methodiek kunnen ook verschillende aspecten van ‘in leiding staan’ verduidelijkt worden en zullen de aspiranten bewuster hun engagement als leiding aangaan of niet.
Thema: 
Coaching
Motivatie
Preleidingsvorming
Stereotypen en clichés zijn een hot topic in de samenleving. De workshop over bakbananen en carapils gaat over stereotypen en clichés binnen de Chiro. Tijdens Chironamiddagen maken we veel gebruik van thema’s. Thema’s die stereotiep kunnen uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld: het thema van het ketiweekend is Johnny & Marina. Op de uitnodiging staat een foto van een man in trainingspak, carapils in de hand, kauwgom in de mond, nektapijt als kapsel. Kerel Willem herkent zijn vader in de afbeelding en twijfelt daardoor om mee te gaan op ketiweekend. Stereotypen en clichés gebruiken is niet altijd zonder gevolgen. In deze workshop vragen we ons af wat stereotypen en clichés precies zijn, wat ze met mensen doen en hoe je ze kan voorkomen.
Thema: 
Diversiteit
Pesten
Vorming
Verschillende teams moeten samen een strategie bedenken om zoveel mogelijk M&M's te verzamelen. Deze M&M's zijn schaars en de teams mogen onderling niet communiceren. Deze methodiek draait om samen met je ploeg keuzes te maken wanneer het gaat om verdelen van schaarse middelen.
Thema: 
Spel
Methodiek om gewesters te laten nadenken over hoe ze kunnen inzetten op diversiteit in hun gewest. Bij voorkeur te doen op een SOM-vergadering waarbij van elk gewest een aantal mensen aanwezig zijn.
Thema: 
Diversiteit
Steun op maat
Methodiek om gewesters te ondersteunen inzake Steun Op Maat. Te doen op een vergadering waarbij van elk gewest van een bepaald verbond een aantal mensen aanwezig zijn, zodat de gewesters kunnen uitwisselen en elkaar kunnen helpen.
Thema: 
Steun op maat
Deze methodiek is een evaluatiemethodiek waarbij er positief geroddeld wordt over een medevrijwilligers/-leiding/-lid/-collega/...
Thema: 
Evaluatie

Pagina's