Back to top

Methodieken

Deze methodiek is een evaluatiemethodiek waarbij er positief geroddeld wordt over een medevrijwilligers/-leiding/-lid/-collega/...
Thema: 
Evaluatie
Methodiek ter stimulatie van ouderbetrokkenheid en -participatie. En wat is nu eigenlijk het verschil tussen die twee?
Thema: 
Ouders
Leer elkaar beter kennen door een vriendenboekje!
Thema: 
Kennismaking
Tussend'oortje
Een methodiek om een tekst (vb. een Chiroraaddocument) eens op een andere manier te bespreken. Bijkomend voordeel: met deze methodiek kan je ook checken hoe goed iedereen het document op voorhand heeft gelezen, als dit gevraagd was.
Thema: 
Kader
Deze methodiek hoort bij de brochure 'Leiding zoeken, binnenhalen en houden'. Die kan je via onderstaande link ook digitaal bekijken of gewoon bestellen.
Thema: 
Leidingstekort
Een nieuw trekkersduo zoeken in een verbond of gewest, nieuwe hoofdleiding zoeken... Niet gemakkelijk. Denk eerst na over wat het ideale trekkerduo nodig heeft. Laat daarna iedereen nadenken over wat hij/zij in de kast heeft en welke aanvulling ideaal zou zijn. Start van daaruit het gesprek. Ideaal gezien wordt dit begeleidt/gemodereerd door iemand die buiten de groep staat, zodat iedereen zijn stem even hard kan weerklinken.
Thema: 
Groepsleiding en VB's
5 impulsen voor je (kader)ploeg: Korte methodiekjes, spelletjes en andere ideetjes om de sfeer in je ploeg te bevorderen.
Thema: 
Kader
Spel
Tussend'oortje
Zingeving
Soms heeft een leidingsploeg een motivatieboost nodig: een duwtje in de rug, waardoor iedereen weer mee is. Maar wat is dat dan, die motivatieboost? Hoe hou je iedereen binnen je leidingsploeg gemotiveerd? Deze methodiek helpt je daarbij.
Thema: 
Motivatie
Met deze week kom je te weten hoe personen zich voelen in een groep en waar ze zichzelf situeren in een groep.
Thema: 
Evaluatie
Deze workshop leert je pesten te voorkomen, pesten te herkennen en om te gaan met pestgedrag.
Thema: 
Bivak
Diversiteit

Pagina's