Back to top

Edelvrouwe

2 
Tekst door: 
Jozef Joossens
Muziek door: 
Marcel Cornelis
Geluidsbestand: 
Tekst: 

 

Edelvrouwe van de minzaamheid,Jeugdvorstinne, wees gegroet.Geef ons stilte, uw bedachtzaamheld,Maak ons leven innig goed.Refrein:Edelvrouwe van m'n Vlaanderen,Burchtgravinne van m'n hart,Gij weet Moeder, o allene,Dat ik gans, gans de Uwe werdHertoginne van de zuiverheid,Torentrans en rein blazoenMaak ons sterker, vromer door de strijdHoud ons allen trouw en koen.Blijf als Koningin der dapperheidWaken over kracht en moed,Schenk ons allen Uw trouwhartigheid,Die ons triomferen doet.