Jouw Chirogroep

Jouw Chirogroep

Alle aansluitingen gebeuren via https://gap.chiro.be.

Waarom?

 1. Om je aan te sluiten bij de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.
 2. Voor de verzekering (ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid) voor leden, leiding, VB, proost.
 3. Daarnaast houden we op het nationaal secretariaat alle namen en adressen bij van al wie in het Vlaamse land met Chiro bezig is. Een goed adressenbestand is zeer belangrijk. Zo komt alle informatie die we aan jou willen doorgeven juist terecht. 
 4. Ten slotte verzamelt de Chiro elk jaar een aantal statistieken. Om dat te kunnen, moeten we zelf ook goede gegevens hebben.

Wat en hoe?

Een groep aansluiten bestaat uit zes stappen:

 1. Je legt eerst een lijst aan van leden, leiding, VB('s) en proost die lid willen worden van jouw Chirogroep. Waarschijnlijk vraag je daarbij elk lid om lidgeld, waarvoor de leidingsploeg het bedrag vastlegt.
 2. Je verzamelt informatie over je Chirogroep (adres van het lokaal, verantwoordelijke,...) in het GAP (Groepsadministratieportaal).
 3. Voor 15 oktober voer je de jaarovergang uit in GAP, en sluit je je leden en leiding aan.
 4. Je sluit de leden, leiding, VB en proost aan bij Chirojeugd Vlaanderen door van elk van hen de nodige informatie in te voeren in het GAP. Vul alles zo goed mogelijk in, ook het geslacht, het telefoonnummer, het e-mailadres, de geboortedatum en de afdeling.
 5. Je kijkt wie er extra verzekeringen nodig heeft (bv. loonverlies) en geeft dat door via het GAP.
 6. Chirojeugd Vlaanderen stuurt je daarna een factuur. Betaal die en daarmee is je basisaansluiting in orde.
 7. Komen er de loop van het jaar nog kinderen bij, dan schrijf je hen ook nog in op de GAP-website.

Groepen die vóór 15 oktober aansluiten, ontvangen waardebons voor Chirocursussen!

Foutje gemaakt? 

Het administratieprogramma waarschuwt je wanneer de probeerperiode van je leden verloopt.  De factuur wordt dan gemaakt en opgestuurd. Als je na de probeerperiode ontdekt dat je toch leden te veel hebt aangesloten, dan kunnen we dat aanpassen.  Maar dat vraagt telkens veel werk. Een informaticus moet in de database je aangesloten leden verwijderen en de boekhouding moet een creditnota maken zodat je terugkrijgt wat je te veel betaalde.  Daarom vragen we een bijdrage van € 15 als je vraagt om aangesloten leden weer te verwijderen.  Die kosten vind je terug op je creditnota.

Hoeveel kost een aansluiting bij Chirojeugd Vlaanderen?

Het bedrag op de factuur bestaat uit:

 • € 12 per persoon (lid, leiding, VB, proost)
 • € 2,38 per persoon die extra verzekerd is voor loonverlies

Het bedrag van 12 euro voor elk lid is opgebouwd uit:

 • 6,33 euro nationaal lidgeld
 • 0,93 euro verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • 1,68 euro ongevallenverzekering
 • 1,46 euro verzekering overlijden en invaliditeit
 • 1,6 euro voor Vlam, Dubbelpunt, afdelingsspelen, schoolboeketiketten, enz.