Jaarthema 1999-2000: Kukelekunst

Jaarthema 1999-2000: Kukelekunst

We roepen op om kunst een duidelijke plaats te geven in de Chiro. Op die manier kunnen we mensen hiervoor gevoelig maken.
Iemand die artistiek wil bezig zijn, wordt geïnspireerd door iets, straalt begeestering uit. Het kan zelfs een levenshouding worden. Dat is de taak van de Chiro: mensen wakker maken en ertoe aanzetten zulke levenshouding tot de hunne te maken, net zoals we hen ook voor een speelse levenshouding willen wakker maken. Als Chiro moeten we horizonverruimend werken, stimuleren en gevoelig maken voor wat er te zien, te horen, te voelen, te ruiken en te proeven valt.