Jaarthema 1997-1998: Met liefs

Jaarthema 1997-1998: Met liefs

Seksualiteit, relaties... soms een nijpend thema, zeker (maar zeker niet alleen) bij jongeren.  Een jeugdbeweging mag er dus niet aan voorbij gaan.

We willen daarom onze leden en leiding kansen bieden om hun eigen opvattingen over relaties en seksualiteit scherper te stellen.
We reiken hierbij een kader aan waarbinnen de begrippen

  • respect,
  • engagement en
  • genieten

centraal staan.