Back to top

Pesten

3 

Wat?

Er is sprake van pesten als de volgende dingen samen voorkomen: 

 • Het gebeurt herhaaldelijk. Niet een keer een koek afpakken, maar altijd een koek afpakken.
 • Er is (meestal) 1 slachtoffer.
 • Er is een voortrekker die het pesten 'stuurt'. 
 • Er is een machtsverschil tussen de pester en het slachtoffer.
 • Het kwetst, en dat is de bedoeling. Fysiek of emotioneel.


Pesten, ruzie of Plagen?

Plagen is normaal bij kinderen. Het doel is dan niet om te kwetsen, het is eenmalig en niet altijd bij dezelfde. Plagen kan wel soms overgaan in ruzie. Wat doe je dan? Je leden ruzie leren maken. Hoe?

 • Ga er bij staan of zitten en wacht af of ze zelf tot een oplossing komen. Lukt het niet?
 • Kalmeer de situatie. Haal hen desnoods even weg van de rest van de leden.
 • Stel vragen.
  • Hoe komt het dat je boos bent? 
  • Wat is er gebeurd?
  • Hoe voelt dat?
  • Hoe denk je dat de andere zich voelt?
  • Wat zou een oplossing kunnen zijn voor jullie twee?
 • Zorg dat ze naar elkaar luisteren, zonder onderbreken. 
 • Laat hen zelf zoeken naar oplossingen. Leg ze niet op. 
 • Maak afspraken over hoe het verder moet. 
 • Laat weten dat je blij bent dat ze nu geen ruzie meer maken.

Kliekjes & Pesten?

Kliekjes zijn op zich niet slecht. Het zijn kleine groepjes waar kinderen leren leiding geven en accepteren. Ze leren er groepsregels kennen, en daarmee omgaan. Het zijn ook veilige omgevingen, want een kliekje is een vriendengroepje. Het is dus niet omdat er kliekjes bestaan, dat je ze voortdurend uit elkaar moet halen. Dat wordt op den duur ook vervelend.

Waar je wel op moet letten, is uitsluitingsgedrag. Soms slaagt iemand er niet in een plekje te vinden in een kliekje. Dat gaat meestal vlug voorbij: kliekjes veranderen geregeld van samenstelling, zeker bij kinderen. Als dat niet het geval is, en iemand blijft uitgesloten, dan begint het op pestgedrag te lijken en kun je het niet langer negeren.

Jouw taak als leiding?

Iets doen. Pesten voorkomen, pesten herkennen,en herstellen

Als er wordt gepest, ga daar dan op in. Praat eerst met de gepeste. Vertel wat je wil doen en vraag of hij of zij dat oké vindt. Welke verdere stappen zijn mogelijk? Zorg dat zeker duidelijk is dat pesten niet kan. Geef daarbij aan wat je eigen gevoelens zijn: dat je niet alleen de gepeste in bescherming wilt nemen, maar ook dat jíj het vindt niet leuk vindt dat er gepest wordt, omdat het de groepssfeer bederft, en dat jíj dus wilt dat er iets verandert.