Back to top

Je veilig voelen

0 

Psychische veiligheid in een notendop

Bij veiligheid denk je in de eerste plaats aan je lichaam en wat ermee kan gebeuren, maar toch zijn ook je geest en je gevoelens belangrijk.
Het is een hele opdracht je leden zich echt veilig te laten voelen.  De sfeer in de groep heeft daar veel mee te maken: kun je ervoor uitkomen dat je bang bent, dat je iets niet durft, of dat je iets niet graag hebt?  Ga je met respect om met wat iemand opbiecht, met een 'ongelukje', enzovoort?  Geef je iedereen voldoende aandacht en bevestiging?

In deze notendop stippen we een aantal algemene thema’s aan, meer specifieke aandachtspunten per leeftijd vind je in de afdelingsboeken.  Die gaan uitgebreid in op de leefwereld van elke afdeling en hoe je daar als leiding kunt op inspelen.  Voor bivaksituaties sla je er best het Bivakboek op na.